23948sdkhjf

Dansk vindsektor bakker op om europæisk forbud mod deponi af vindmøllevinger

Den europæiske brancheorganisation for vindenergi, WindEurope, opfordrer nu EU til at indføre et forbud mod deponi af vindmøllevinger gældende fra 2025. Forbuddet skal ligeledes gælde deponi af andre større komposit-komponenter fra vindmøllenaceller. 

Herved forpligter vindindustrien sig til at genbruge, genanvende eller nyttiggøre alle udtjente vindmøllevinger.

- Som industri er vi fast besluttet på at gå i forreste linje på bæredygtighed og cirkularitet. Vindmøllervinger er ikke giftige, og affaldsdeponering er sikkert at benytte, men vi mener, at det er spild af værdifulde ressourcer at sende vingeaffald på deponi. Vores forpligtelse til at stoppe deponi af vindmøllevinger i 2025 vil bidrage til at skabe mere kommercielt levedygtige metoder til bæredygtig genanvendelse, udtaler CEO i WindEurope, Giles Dickson, og fortsætter: 

- Vi er ikke alene om dette arbejde. Vi har allerede opstartet tværindustrielt samarbejde med andre sektorer, der beskæftiger sig med teknologier for genanvendelse af kompositmaterialer. Den rette lovgivning vil kunne understøtte udviklingen af en levedygtig værdikæde for genanvendelse og tilskynde til etableringen af et marked for genanvendte materialer.

Forbud skal bane vej

Wind Denmark, som repræsenterer den danske vindsektor, bakker fuldt op om et europæisk forbud mod deponi. 

- Også i den danske vindsektor arbejdes der med forskellige strategier for håndtering af udtjente ressourcer fra vindmøller. I dag kan 85-90 procent af en vindmølle umiddelbart genanvendes, men især vindmøllevinger udgør en særlig udfordring på grund af den komplekse materialesammensætning. Den udfordring arbejder vindsektoren dedikeret på at løse, siger Jan Hylleberg, administrerende direktør i Wind Denmark, og uddyber: 

- Flere af de store danske vindvirksomheder har ambitiøse strategier for både CO2-reduktioner og cirkulære tiltag, og de samarbejder på tværs af værdikæden for at finde alternative løsninger til genanvendelse af vindmøllevinger. Vi skal som sektor hurtigst muligt stoppe med at deponere vingerne, og inden 2025 skal der opbygges en kommercielt robust værdikæde, som kan tilbyde alternativer til deponi. Vi er der ikke helt endnu, men vi arbejder intenst på udvikling af nye teknologier og metoder, og derfor har vi i fællesskab sat 2025 som mål for at presse yderligere på udviklingen.

Der er flere projekter i gang med deltagelse fra danske virksomheder, både med nye vingedesign, som er nemmere at genanvende, og samarbejde med andre industrier, som eksempelvis genvindingsindustrien. 

Inden for landets grænser er der allerede i dag en række eksempler på, hvordan udtjente vindmøllevinger får nyt liv ved for eksempel at blive genanvendt som cykelskure på Aalborg Havn, eller som termisk materiale i støjværn på trafikerede københavnske veje eller ved at indgå i produktion af cement. 

Igangværende projekter for bæredygtige vindmøllevinger

En række projekter med deltagelse fra danske vindvirksomheder arbejder på udvikling af nye metoder og teknologier til at understøtte bæredygtige vindmøllevinger samt bæredygtig håndtering af eksisterende vindmøllevinger:

  • CETEC: Forsknings- og industrisamarbejde til udvikling af kommerciel tekno-logiløsning til 100 procent genanvendelse af vindmøllevinger.
  • DeComBlades: Tværsektorielt projekt om genanvendelse af vindmøllevinger.
  • ZEBRA: Projekt med fokus på udvikling af 100 procent genanvendelige vindmøl-levinger.
  • DecomTools: Projekt vedrørende reduktion af omkostninger og klimabelastning i forbindelse med dekommissionering af havvindmøller.

Kilde: Wind Denmark

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078