23948sdkhjf

Ørsted vil investere 350 milliarder i havvind og landvind

I forbindelse med selskabets kapitalmarkedsdag har bestyrelsen i dag godkendt Ørsteds nye strategiske ambition og finansielle forventninger.

I løbet af det sidste årti har Ørsted installeret kapacitet på i alt 12 GW vedvarende energi.

Fremadrettet forventes den globale udbygning af vedvarende energi at accelerere væsentligt, og det forventes, at den globalt installerede kapacitet af vedvarende energi vil være næsten tredoblet i 2030. Havvind forventes at vokse med en faktor 7 og vedvarende energi på land med en faktor 2,5-3.

Denne massive udbygning af vedvarende energi giver vækstmuligheder for Ørsted.

For at fastholde sin position i den globale omstilling til grøn energi og realisere sit fulde potentiale accelererer Ørsted nu sin globale udbygning inden for vedvarende energi med en ambition om at opnå en installeret kapacitet på cirka 50 GW i 2030. For at understøtte denne ambitiøse udbygning planlægger Ørsted at investere cirka 350 milliarder kroner i grøn energi fra 2020 til 2027, og dermed accelereres de gennemsnitlige årlige investeringer med cirka 50 procent siden sidste kapitalmarkedsdag, skriver Ørsted i en pressemeddelelse.

- Det er vores ambition at blive verdens førende grønne energiselskab i 2030. Med den største konkrete pipeline af udviklingsprojekter i hele havvindindustrien, vores globale projektudviklingsorganisation og vores industriledende commitment til innovation er det vores klare ambition at fastholde vores position som verdens førende virksomhed inden for havvind. Inden for landvind og solenergi, hvor vi har stor erfaring med at skalere og levere attraktiv værdi som en af de fem førende udviklere i USA, er det vores ambition at blive blandt de ti førende aktører i verden inden for vedvarende energi på land. Inden for vedvarende brint og grønne brændstoffer har vi opbygget en stærk platform med industriledende aftagere, og det er vores mål at vokse markant på denne platform, så vi bliver en global leder inden for vedvarende brint, siger Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør for Ørsted, og tilføjer: 

- Med de muligheder, vi ser på tværs af alle vores segmenter, har vi nu sat en ambition om at nå en installeret kapacitet på cirka 50 GW vedvarende energi i 2030, hvilket er mere end en firedobling af vores installerede kapacitet i løbet af det næste årti.

Nye ambitioner og finansielle forventninger

Ørsteds strategiske ambition for udbygningen af vedvarende energi øges altså fra de +30 GW, der blev meldt ud på kapitalmarkedsdagen i 2018, til cirka 50 GW i 2030, hvoraf cirka 30 GW skal komme fra havvind, cirka 17,5 GW fra landvind og solenergi og cirka 2,5 GW fra andre vedvarende energikilder, herunder bæredygtig biomasse, vedvarende brint og grønne brændstoffer.

Det svarer til et investeringsniveau for perioden 2020-2027 på cirka 350 milliarder kroner, hvoraf cirka 80 procent forventes at være inden for havvind, herunder vedvarende brint, og cirka 20 procent inden for landvind.

I perioden 2020-2027 forventer Ørsted en stigning i driftsresultatet (ebitda) fra producerende hav- og landbaserede anlæg på gennemsnitligt cirka 12 procent om året, så der nås et niveau på 35-40 milliarder kroner i 2027. Vækstraten er baseret på en forudsætning om, at alle havvindprojekter, hvor Ørsted ikke allerede har en joint venture-partner, sælges delvist fra, så Ørsteds ejerandel bliver 50 procent.

Ørsted har god indsigt i sin fremtidige indtjening, og gennemsnitlig 90 procent af Ørsteds driftsindtjening (ebitda) for perioden 2020-2027 vil komme fra regulerede eller kontraktbaserede aktiviteter. 

Opsummering af nye ambitioner og finansielle forventninger

  • Ambition om at have installeret cirka 50 GW vedvarende kapacitet i 2030.
  • Vækst i ebitda fra producerende hav- (inklusive brint) og landbaserede anlæg på i gennemsnit cirka 12 procent for årene 2020-2027, hvilket svarer til et ebitda på 35-40 milliarder kroner i 2027.
  • Spændet mellem det ikke-gearede afkast hen over den fulde livscyklus og WACC: et interval på 150-300 basispoint på tidspunktet for bud/investeringsbeslutning (hvad end der måtte komme først) for Ørsteds hav- og landbaserede projekter.
  • ROCE: 11-12 procent i gennemsnit for 2020-2027.
  • Andel af regulerede eller kontraktbaserede driftsindtægter (ebitda): cirka 90 procent i gennemsnit for 2020-2027.
  • Udbyttepolitik frem til 2025 (uændret): årligt udbytte hæves med en høj encifret procentsats.

Kilde: Ørsted

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094