23948sdkhjf

Amagerværket ombygges for at nå klimamål i 2025

København skal være verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Det er et ambitiøst mål, der kræver ambitiøse projekter.

Amagerværket

Ny blokbygning; Amagerværket blok 4 Anlægget omfatter i en samlet blokbygning:

- Nyt kedelanlæg baseret på cirkulerende fluidbed teknologi (CFB).

- Nyt turbineanlæg, som bliver et modtryksanlæg

- DeNOx-anlæg til reduktion af udledning (kaldet emission) af NOx (kvælstofoxider)

- Posefilter til udskillelse af partikler i røggassen. I posefilteret vil der være tilsætning af absorbent for at reducere emissionen af sure gasser som svovl og saltsyre. (Der vil yderligere blive tilsat aktivt kul til udskillelse af kviksølv)

- Røggaskondenseringsanlæg, som gør det muligt at udnytte energien i det høje vandindhold i røggassen til en øget fjernvarmeproduktion (I røggaskondenseringsanlægget vil der ske yderligere reduktion af emissionen af sure gasser og tungmetaller)

- Røggaskondensatrensningsanlæg til rensning af røggaskondensat

Omlægningen af Amagerværket er et af de projekter. Amagerværket, som står for fjernvarmeforsyning til over 600.000 københavnerne, ejes af HOFOR, som står bag omlægningen af Amagerværket. Projektet kaldes BIO4, og er søsat for at gøre fjernvarmeproduktionen i København mere miljøvenlig, og som en del af det overordnede mål; at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad.

Amagerværket skal derfor skifte fra at fyre med kul til bæredygtigt træflis. Omlægningen fra kul til træflis kræver en ombygning af Amagerværket, som får en ny blok, der hedder BIO4. Efterfølgende udfases den fungerende og kulfyrede blok 3. Den nye blok kommer til at have en høj energieffektivitet og samtidig være økonomisk fordelagtig for københavnerne.

Her deler en håndfuld af byggeriets aktører deres oplevelser med arbejdet på Amagerværket.

 

 

 

Læs mere
Turbo produktion kræver VDC planlægning på lokation

 


Læs mere

Stærke stilladser og store forskallinger

 

Læs mere
Amagerværket stiller store krav til dampturbiner

 Læs mere

Leveringssikkerhed og godt samarbejde er alfa og omega

Læs mere
Interne ressourcer kan spare tid

 
     

Læs hele tillægget om Amagerværket her

 

Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.11