23948sdkhjf

Energistyrelsen sætter skub i havvindmølleparker i Nordsøen I

Energistyrelsen igangsætter anden offentlighedsfase og åbner for kommentering af udkast til Plan for Nordsøen I og den tilhørende miljørapport. 

I Nordsøen I er der udbudt i alt tre havvindmølleparker, som til sammen vil producere strøm svarende til mindst tre millioner husstandes elforbrug. Hertil kommer muligheden for såkaldt overplanting, hvor der kan opstilles endnu mere havvind til eksempelvis produktion af Power-to-X.

Nu inviterer Energistyrelsen borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i de kommende havvindmølleparker med tilhørende anlæg på land til at kommentere udkast til Plan for Nordsøen I og den dertilhørende miljørapport og stille spørgsmål.

Høringen løber over en periode på ni uger – fra torsdag den 6. juni til mandag den 12. august.

Nordsøen I er blandt de i alt seks store havvindmølleparker, som Energistyrelsen har sendt i udbud den 22. april 2024.

I forbindelse med høringen afholdes der borgermøde, hvor miljørapportens resultater vil blive præsenteret:

Den videre proces for havvindmølleparkerne

Efter høringen vil Energistyrelsen gennemgå høringssvarene og opdatere planen, hvis det er nødvendigt. Herefter udarbejder Energistyrelsen en sammenfattende redegørelse, der vil blive offentliggjort sammen med den endelige plan.

I forbindelse med de konkrete projekter på hhv. land og hav skal der gennemføres miljøkonsekvensvurdering af projekterne. Her skal de væsentlige miljøpåvirkninger belyses og offentligheden inddrages, før der kan gives etableringstilladelse.

Der er truffet politisk beslutning om at udbyde tre havvindmølleparker (A1, A2 og A3) i delområde 1 i Nordsøen I med en minimumskapacitet på hver 1 GW og mulighed for overplanting. Udbudsmateriale for havvindmølleparkerne i delområde 1 er offentliggjort den 22. april 2024 med budfrist den 5. december 2024.

Fakta om Nordsøen I

  • Miljøvurdering af Plan for Nordsøen I belyser den mulige miljøpåvirkning af et antal havvindmøller svarende til mellem 5.000 og 17.445 MW i hele området (delområde 1 og 2). Havvindmølleparkernes kapacitet afhænger af koncessionsvinderes konkrete projekter. 
  • Nordsøen I består af et areal på ca. 2.210 km2 i den danske Eksklusive Økonomiske Zone i Nordsøen. 
  • Der er foretaget én samlet miljøvurdering af Plan for Nordsøen I, men indtil nu er kun parkområder i delområde 1 udbudt. Udbuddet vedrører tre individuelle havvindmølleparker i delområde 1 med kapaciteter på hver minimum 1 GW. Parkerne forventes at være i fuld drift senest ved udgangen af 2030. 
  • Der er mulighed for overplanting, dvs. at vindmølleparkerne kan producere mere strøm, end der er kapacitet til at aftage via elnettet. Den overskydende strøm kan udnyttes til PtX, f.eks. produktion af brint.
  • Planområdet for Nordsøen I er beliggende ca. 20-80 km fra Jyllands vestkyst. 
  • Havvindmølleparkerne i delområde 1 forventes tilsluttet det kollektive net i både Idomlund ved Holstebro og Endrup ved Esbjerg. 
  • Miljøvurderingen af planen belyser på et overordnet niveau muligheden for at etablere tilstødende innovationsanlæg, herunder Power-to-X-anlæg (PtX) i forbindelse med havvindmølleparkerne. 
  • De konkrete projekter på både havet og land vil fortsat kræve miljøkonsekvensvurdering og en etableringstilladelse (§ 25-tilladelse). 
  • Den enkelte koncessionsvinder af de respektive udbud etablerer både havvindmølle- og landanlægsprojekterne op til nettilslutningspunktet.

Kilde: Energistyrelsen

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.062