23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

TREFOR EL-NET A/S

60/10 kV transformere


TREFOR EL-NET A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  TREFOR EL-NET A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Elektricitetsrelaterede aktiviteter
1.1  Køber
Officielt navn :  NORD ENERGI NET A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  60/10 kV transformere
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde. Formålet med indgåelse af kontrakten er, at sikre leverancer af 60/10 kV transformere til hhv. nyanlæg og renovering af Ordregivers elforsyningsanlæg.
Identifikator for proceduren :  7639852b-2fe8-421f-91fa-fb96b938b293
Intern identifikator :  162166
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  31170000 Transformatorer
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  269,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet :  Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område :  Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Konkurs :  Konkurs. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Insolvens :  Insolvens. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Tvangsakkord uden for konkurs. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Aktiver, der administreres af en kurator. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Erhvervsvirksomheden er indstillet. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Ophævelse eller en lignende sanktion :  Ophævelse eller en lignende sanktion. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Rent nationale udelukkelsesgrunde. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Betaling af socialsikringsbidrag. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Betaling af skatter og afgifter :  Betaling af skatter og afgifter. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Deltagelse i en kriminel organisation. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Svig :  Svig. Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Børnearbejde og andre former for menneskehandel.Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
Korruption :  Korruption.Danske ansøgere vil blive adspurgt om en serviceattest som verificering af udelukkelsesgrunde. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land. Dokumentation afhænger af det pågældende land, og kan findes på ec.europa.eu. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumentation, hvis det oprindeligt modtagne ikke findes tilstrækkeligt.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  60/10 kV transformere
Beskrivelse :  Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde. Formålet med indgåelse af kontrakten er, at sikre leverancer af 60/10 kV transformere til hhv. nyanlæg og renovering af Ordregivers elforsyningsanlæg.
Intern identifikator :  162166
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  31170000 Transformatorer
Yderligere klassificering ( cpv ):  31170000 Transformatorer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Der er i kontraktens løbetid option på yderligere tre (3) transformere af størrelsen 25 MVA og med samme specifikationer som angivet i det øvrige udbudsmateriale. Ordregiver er indforstået med, at leveringstiden ikke kendes på tidspunktet for indgåelse af kontrakten, men først kan fastsættes såfremt optionen anvendes. Optionen skal anvendes senest ved udgangen af 2028.
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordsjælland ( DK013 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Startdato :  2024-04-15+01:00
Slutdato :  2030-03-31+01:00
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  269,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende forhandlingstilbud. Ordregiver forventer at gennemføre én forhandlingsrunde, men forbeholder sig ligeledes retten til at afholde flere forhandlingsrunder. Førnævnte vil til enhver tid ske ved forudgående underretning til samtlige tilbudsgivere.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  1. Årsomsætning for de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.2. Egenkapital for de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.3. Soliditetsgrad for de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår.<br><br><br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse :  1. Der stilles krav om en gennemsnits-/minimumsomsætning på DKK 50 mio. p.a.2. Egenkapitalen skal have været positiv i de seneste tre (3) år og ikke mindre end DKK 50. mio. det seneste regnskabsår.3. Soliditetsgraden skal minimum være 10 procent i de seneste tre (3) regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Ansøger skal vedlægge referencer. Der kan maksimalt vedlægges 10 referencer, der søges om prækvalifikation til. Ved mere end 10 referencer lægges der alene vægt på de 10 nyeste referencer.Ansøger bør oplyse følgende pr. reference:- Antal<br>- Størrelse (MVA)<br>- Spændingsniveau<br>- Leveringstidspunkt<br>- Geografisk leveringssted<br>- ”Atmospheric corrosivity category”<br>- Information om eventuel garantisag vedr. overfladebehandling<br>- Kunde<br><br>
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse :  Det er et mindstekrav, at ansøger enten har påbegyndt eller udført mindst tre (3) referencer inden for de seneste tre (3) år, der omfatter levering af transformere inden for spændingsniveauerne 50-110/10-30 kV til brug for installation kystnært og inden for EU.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse :  Anvendes ikke.
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren :  5
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Leveringstid
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
5.1.11  Udbudsdokumenter
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk, engelsk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2023-12-14+01:00 12:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  6 MONTH
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Der henvises til kontraktens vilkår
Finansiel ordning :  Der henvises til kontraktens vilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  TREFOR EL-NET A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  TREFOR EL-NET A/S
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  TREFOR EL-NET A/S
Registreringsnummer :  20806397
Postadresse :  Kokbjerg 30
By :  Kolding
Postnummer :  6000
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Tine Nyrop
E-mail :  tiny@servia.dk
Telefon :  +45 70505050
Internetadresse :  https://www.trefor.dk
Denne organisations roller :
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  NORD ENERGI NET A/S
Registreringsnummer :  25399269
Postadresse :  Ørstedsvej 2
By :  Hjørring
Postnummer :  9800
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Tine Nyrop
E-mail :  tiny@servia.dk
Telefon :  +45 70505050
Internetadresse :  https://nord-energi-net.com
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  fb417565-83d6-4215-84c2-700011a46639 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-13+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00695483-2023
EUT-S-nummer :  221/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-16Z

Send til en kollega

0.047