23948sdkhjf

Grøn omstilling kaster fordele af sig som perler på en snor

Værktøjsproducenten uni-technology A/S i Vejle går ”all in” i sine 'grønne' bestræbelser. Målet er at reducere sit CO2-aftryk frem mod 2030 og blive godkendt i Science Based Targets initiative (SBTi).

Forbedre miljøet, opnå produktionsgevinster og samtidig blive en en mere attraktiv arbejdsplads, der får lettere ved at tiltrække nye medarbejdere. 

Fordelene ved at gå helhjertet efter at reducere sit CO2-aftryk hænger tilsyneladende som perler på en snor for Værktøjsproducenten uni-technology.

Fik det første diplom

Første milepæl i projektet blev nået i starten af juli, hvor uni-technology A/S modtog sit diplom for at have gennemført ”Klimaklar Produktionsvirksomhed”, som er et rådgivningsforløb støttet af DI og Industriens Fond

Projektet med at reducere vores CO2-udledning har også været en god læreproces, for ingen af os i industrien har erfaring med CO2-beregning Jan Michael Jensen, projektleder, uni-technology

Resultatet af dette forløb er den første beregning af virksomhedens CO2-udledning for basisåret 2018. Vi har længe talt om, at vi ønsker at gøre en indsats for miljøet med den måde, vi driver vores virksomhed på. Mange kunder forventer, at vi har en aktiv miljøstrategi, og nogle få er endog begyndt at forlange det. Vi tror også på, at vi bliver en mere attraktiv arbejdsplads, der får lettere ved at tiltrække nye medarbejdere. Endelig er det sund fornuft og god økonomi at få gjort noget ved fx vores energiforbrug, som er en af de tunge omkostningsposter i vores regnskab, udtaler Kenneth Westergaard, ejer og direktør i uni-technology i en pressemeddelelse.

Hvordan kommer man i gang?

Som mange andre mindre virksomheder var det svært for uni-technology at komme i gang. Man havde ganske vist en god dialog med Dansk Industri om Klimaklar Produktionsvirksomhed, men man vidste ikke rigtig, hvor man skulle starte, og hvem der skulle have ansvaret for opgaven internt. Derfor besluttede de hos uni-technolgy at tilknytte en projektleder til at drive projektet og involvere alle medarbejdere i processen.

Om Science Based Targets initiative (SBTi)

SBTi er er et samarbejde mellem Carbon Disclosure ProjectWorld Resources InstituteWWF Verdensnaturfonden og FN Global Compact.

Initiativet er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag i den private sektor ved at mobilisere virksomheder til at opstille klimareduktionsmål, som er i overensstemmelse med klimaforskningens anbefalinger.

På listen over virksomheder, som har tilsluttet sig, er bl.a. Vestas, Novo Nordisk og Grundfos.

Samtidig var uni-technology så heldig at den, sammen med en håndfuld andre virksomheder, kom med i anden bølge af Klimaklar Produktionsvirksomhed i sommeren 2022. Og derfra gik det hurtigt. Allerede i starten af juli var CO2-regnskabet klart, og man kunne begynde at arbejde med projekter til reducering af CO2 udledningen.

-Allerede mens vi arbejdede på at kortlægge vores CO2-aftryk, boblede det med idéer til CO2-reduktioner og besparelser blandt medarbejderne. Idéerne blev samlet i et katalog, og efter sommerferien går vi i gang med at prioritere projekterne, beregne sparet CO2-udledning og tilbagebetalingstid på investeringer. Vi ønsker at involvere alle medarbejdere i projektet, så vi alle føler ejerskab for at bidrage til den grønne omstilling, udtaler Jan Michael Jensen, projektleder i uni-technology.

Data om CO2 findes i købsfakturaer

Kortlægningen af CO2-udledningen startede med indsamling af data fra en række forskellige kilder. Der har været tæt dialog med forsyningsselskaber og andre leverandører, og der er blevet gransket hundredvis af købsfakturaer. Alle indkøb er blevet kategoriseret i henhold til de udledningskategorier, der findes i Green House Gas protokollen, som er den internationalt anerkendte standard til beregning af CO2-udledning.

Selve beregningen af CO2-udledningen er foregået i tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, som er specialist i lige netop den disciplin.

- Jeg havde på forhånd lavet beregningen i Klimakompasset, som er Erhvervsstyrelsens officielle værktøj til CO2 beregning. Viegand Maagøe viste sig dog at have mere præcise beregningsmetoder til at beregne CO2-udledningen for flere af de produkter og services, vi indkøber fra underleverandører, udtaler Jan Michael Jensen.

Kortlægning af energiforbruget

Næste skridt på den grønne vej for uni-technology bliver en kortlægning af energiforbruget, så man ved, hvor i virksomheden, der skal sættes ind for at spare på især el. Der er både maskiner, kølesystemer, ventilation, trykluftanlæg, belysning og meget andet, som bruger store mængder el både indenfor og udenfor den normale arbejdstid. Samtidig skal det undersøges, om der skal investeres i fx solcelleanlæg, el-biler eller helt andre ting for at nedbringe CO2-udledningen frem mod 2030.

Sidegevinsten ved at nedbringe CO2-udledningen skulle gerne blive et bedre arbejdsmiljø og besparelser i kroner og ører, så det er jo en ren win-win, situation Kenneth Westergaard, ejer og direktør, uni-technology

Uni-technology besluttede tilbage i 2018 at omlægge al el-indkøb til 100 procent grøn energi fra vindmøller. Derudover skiftede virksomheden for flere år siden skiftede fra naturgas til fjernvarme og har dermed været i gang med omstillingen en del år. 

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094