23948sdkhjf

Med penge fra EU blev Danrobotics klar til nye produkter og markeder under Covid-19

Færre ordrer, usikker råvareforsyning og forretningsområder, der helt forsvinder eller går i stå - og et voldsomt behov for hjælp til omstilling. Sådan har livet været for mange danske virksomheder, siden Covid-19 for snart halvandet år siden begyndte at spænde ben for mange planer.

For robotvirksomheden Danrobotics i Middelfart har det store socialfondsstøttede projekt ”Vækstrettet kompetenceudvikling”, drevet af Erhvervshus Fyn, været medvirkende til en omstilling, som er vigtig for virksomhedens fremtidige strategi.

- Vi har fået et kompetenceløft af 22 medarbejdere og ledere, der har sat gang i både forretningsudvikling og vores interne udvikling. Vi er nu godt rustet til at gennemføre den nye strategi, og det har EU-projektet bakket godt op om, siger Bodil Holmelin, chief operation officer (COO) hos Danrobotics.

Projekt rettet mod fire brancher

Socialfondsprojektet ”Vækstrettet kompetenceudvikling” er et fireårigt projekt, som hjælper virksomheder med at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere. Projektet henvender sig til vækstambitiøse SMV’er i Region Syddanmark inden for fire brancher: Robotbranchen, stålbranchen, fødevarebranchen og byggebranchen, og hvert område har sin egen specialiserede projektleder.

Virksomhederne bliver via projektet en del af et brancheakademi, hvor der gennemføres fælles kurser for virksomhederne i erhvervet. Hvis virksomhedernes behov ikke kan indfris via akademiets tilbud – og det gælder over 50 procent af forløbene - kan der købes ekstern, privat hjælp til uddannelse med videre.

Koordinerende projektleder Mette Vedel, Erhvervshus Fyn, siger:

- Tanken bag EU-projektet er, at virksomhederne opkvalificerer deres egne medarbejdere til at løfte nye opgaver, så virksomhederne får kompetencer til at realisere deres vækststrategi.

Hun tilføjer:

- EU-projektet er 100 procent på virksomhedernes præmisser. Virksomheder har ofte brug for et kompetenceløft, der går fra top til bund – eller omvendt. Derfor går vores indsats på tværs af hierarkier i virksomhederne, præcis som det er grebet an i Danrobotics.

Her har forskellige leverandører med hver deres specialiserede kompetencer været involveret i de forskellige forløb, som er blevet gennemført.

I projektet har Danrobotics arbejdet sammen med specialiseret projektleder for robot- og stålbranchen, Lars Almind Knudsen, fra den maritime klynge Marlog. Han roser robotvirksomhedens engagement:

- Virksomheden er meget bevidst om sit kompetencebehov og prioriterer det højt. Det kommer blandt andet til udtryk i, at det prioriteres økonomisk, og fordi stort set alle medarbejdere har deltaget i kompetenceløftet, siger han.

DanRobotics producerer skræddersyede robotløsninger til industrien inden for montage, logistik, produktion og svejsning, for eksempel betjening af maskiner, montage af filtre, svejsning af landbrugsmaskiner, produktion af fælge samt offshore-produkter. Dertil kommer robotservice og support.

Covid-19 blev brugt på kompetenceløft

Covid-19 har betydet en nedgang i ordrer for Danrobotics. Men i stedet for at afvente markedets normalisering har virksomheden brugt tiden på at løfte medarbejdernes kompetencer.

EU-projektet har hjulpet Danrobotics med uddannelse i tre omgange. Første og anden uddannelsesrunde bød blandt andet på lederuddannelse, ”fra kollega til leder”-kurser og kurser i deep learning. Da Covid-19 for alvor slog til, fik EU-projektet ekstra midler via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses Covid-19-pulje, og det betød, at Danrobotics kunne gå i gang med uddannelse på et nyt forretningsområde, som skal skabe vækst.

Bodil Holmelin forklarer vigtigheden af kompetenceløftet:

- I løbet af 2020 oplevede vi, at omsætningen faldt, og vi måtte hjemsende medarbejdere. Vi besluttede derfor at fremskynde vores langsigtede plan om at udvikle et nyt forretningsområde med Kuka-robotter. 

Kuka-robotterne bruges i Danrobotics’ kundetilpassede robotløsninger, for eksempel til automatiseret materialehåndtering, pakning og bearbejdning. Området er meget specialiseret og var svært at finde uddannelse til under Covid-19, men projektet fandt alligevel en løsning, siger Bodil Holmelin:

- Det var fantastisk at mærke opbakningen fra EU-projektet, som professionelt og hurtigt opstillede et uddannelsesforløb for vores medarbejdere, selvom det er et specialiseret felt.

Forhøjet tilskud under Covid-19

Virksomhederne får mindst 50 procent medfinansiering til deres forløb, men via en særlig Covid-19-bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har en række virksomheder fået ekstra hjælp.

- Omkring 60 virksomheder, der er berørt negativt af Covid-19, har fået mulighed for op til 100 procent refusion af eksterne konsulentudgifter. De forpligter sig til at levere arbejdstid, der svarer til refusionen. Desuden har de forpligtet sig til at arbejde mere med digitalt salg, at sætte ind med strategiudvikling, der passer til fremtiden, eller at arbejde med mere robuste værdikæder, siger Mette Vedel.

”Vækstrettet kompetenceudvikling” afsluttes i sommeren 2022, og omdrejningstallet er højt i projektet: 283 virksomheder er rekrutteret til projektet, og 163 virksomheder har fået bevilling til kompetenceudvikling, hvoraf næsten alle enten har afsluttet deres forløb eller er i gang med deres forløb. 350 personer har fået eller er i gang med et kompetenceløft, og yderligere 200 personer er hjulpet videre til kompetenceudvikling uden for projektet.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.25