23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 198-480517
Offentliggjort
14.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.11.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/114357276.aspx

Udbyder

Mariagerfjord Kommune

Vindere

Nye legeredskaber ved Onsild Børnehus - Marts 2023 (Mariagerfjord)

(26.04.2023)
HAGS DANMARK A/S
Drejergangen 1 B
2690 Karlslunde

Nye legeredskaber ved Børnehuset Farvervænget (Mariagerfjord)

(26.04.2023)
HAGS DANMARK A/S
Drejergangen 1 B
2690 Karlslunde

Nye legeredskaber ved Børnehuset Regnbuen (Mariagerfjord)

(28.04.2023)
NIKOSTINE ApS
Mariendalsvej 19
8800 Viborg

Etablering af lege- og læringsområder til Arden Skole (Mariagerfjord)

(11.07.2023)
HAGS DANMARK A/S
Drejergangen 1 B
2690 Karlslunde

Multibane til Skov Mosegård Mini/Junior- og ungdomsklub (Skanderborg)

(11.07.2023)
REJSTRUP SAVVÆRK LILLE BJØRN ApS
Rejstrupvej 52
8920 Randers NV

Etablering af Resen Multipark - Fase 3 - Genudbud (Skive)

(11.07.2023)
KOMPAN DANMARK A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32 C
5220 Odense SØ

Etablering af legeplads til Ørum Skole (Viborg)

(12.07.2023)
HAGS DANMARK A/S
Drejergangen 1 B
2690 Karlslunde

Etablering af legemiljøer til Børnehuset Engen (Favrskov)

(12.07.2023)
Maxplay ApS
Falkevej 5
4600 Køge

Etablering af legemiljøer til Børnehuset Ellemose (Favrskov)

(09.08.2023)
Planleg A/S
Ivar Bentsens Vej 6
4300 Holbæk

Etablering af legeplads til Rødkærsbro Skole (Viborg)

(20.09.2023)
UNIQA Group A/S
Industriparken 9
4640 Faxe

Renovering af legeplads på Børnehaven Tumlegården (Skive)

(26.09.2023)
Babysam A/S
Nyholms Alle 3, 1
2610 Rødovre

Udendørs legeområde for vuggestuebørn – Jordbærmarken (Syddjurs)

(29.09.2023)
Lekolar A/S
Sydvestvej 21
2600 Glostrup

Etablering af legetårn til Havbakkeskolen (Mariagerfjord)

(31.10.2023)
KOMPAN DANMARK A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32 C
5220 Odense SØ

Opdateringer

Rettelse
(13.12.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12-11-2019
Time: 10:00
Læses:
Dato: 28-09-2029
Time: 12:00

Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser - 2019


Mariagerfjord Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Mariagerfjord Kommune
38781715
Nordre Kajgade 1
Hobro
9500
Danmark
Kontaktperson: Anni Clemensen
Telefon: +45 97113048
E-mail: ancle@mariagerfjord.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114357276.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.mariagerfjord.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114357276.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114357276.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

(2019) Etablering af dynamiske indkøbssystem - legepladser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
43325000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det begrænsede udbud vedrører etablering af dynamisk indkøbssystem på udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til Jysk Fællesindkøb:

Mariagerfjord Kommune, Norddjurs Kommune, Rebild Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune og Viborg Kommune.

Hvis en kommune ikke fra start har tilsluttet sig den enkelte delaftale, gøres der opmærksom på, at alle kommuner i Jysk Fællesindkøb har mulighed for at tilslutte sig aftalen hver for sig i løbet af aftaleperioden, herunder efterfølgende optionsperioder. Når en kommune først er tilsluttet aftalen, er denne kommuneforpligtet på lige fod med de øvrige deltagende kommuner. Det skal bemærkes, at kommuner, der ikke ved udbudsforretningens start har tilsluttet sig, ikke har pligt til at tilslutte sig, men udelukkende har mulighed herfor.

Tryk her https://permalink.mercell.com/114357276.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 425 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr (Omvendt miniudbud)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43325000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omhandler alle former for udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr, og tilbehør som f.eks., men ikke begrænset til:

- Traditionelle legeredskaber,

- Naturlegeredskaber,

- Solsejl,

- Bålhytter,

- Bord og bænke,

- Faldunderlag,

- Interaktive legepladser,

- Fitnessredskaber,

- Multibaner,

- Boldburer,

- Parkourbaner,

- Skaterudstyr.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 17/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 25
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr (Miniudbud)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43325000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Denne delaftale omhandler alle former for udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr, og tilbehør som f.eks., men ikke begrænset til:

- Traditionelle legeredskaber

- Naturlegeredskaber,

- Solsejl,

- Bålhytter,

- Bord og bænke,

- Faldunderlag,

- Interaktive legepladser,

- Fitnessredskaber,

- Multibaner,

- Boldburer,

- Parcourbaner,

- Skaterudstyr.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 325 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2019
Slut: 17/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 25
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2019

Send til en kollega

0.063