23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 152-349000
Offentliggjort
09.08.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Opdateringer

Rettelse
(14.08.2018)

II.1.5)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået samlet værdi
I stedet for:
145.000.000.000 DKK
Læses:
145.000.000 DKK

Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Mia Bjerring Birkebæk
E-mail: FMI-JA-S116@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e6f-d8f9-4c72-9783-7c1d69a2d801/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79d23e6f-d8f9-4c72-9783-7c1d69a2d801/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34520000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) planlægger at offentliggøre et innovationspartnerskab vedrørende udvikling og køb af op til 3 (tre) motorredningsbåde (MRB), inklusiv service- og vedligehold, der kan foretage Search- and Rescue (SAR) opgaver i al slags vejr i havet ud for det nordvestlige Danmark.

MRB’erne skal opfylde nye og øgede krav til fleksibilitet, bedre manøvredygtighed til søs samt højere hastighed, pæletræk og personelsikkerhed.

En ny og større MRB-type, der stadig overholder de strenge krav til fartøjer til Kystredningstjenesten, har medført behov for en bådkonstruktion, der ikke findes på markedet i dag, og FMI har forudset, at det er nødvendigt at anvende såvel nye som innovative konstruktionsløsninger. FMI ønsker derfor at indgå et innovationspartnerskab med én enkelt leverandør, der er i stand til at udvikle den nye, innovative konstruktion og bygge fartøjerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 145 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34521000
34521400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Innovationspartnerskabet består af en udbudsprocedure med forhandling og som noget særligt af et innovationsforløb (en Innovations- og Udviklingsproces), hvor leverandøren sammen med FMI udvikler og afgrænser en ny type fartøjskonstruktion, der inkorporerer alle driftsmæssige krav til et dansk SAR-fartøj. Herefter kan FMI indkøbe op til 3 eksemplarer af det udviklede fartøj med tilknyttet service- og vedligehold.

FMI ønsker at invitere alle interesserede aktører til et informationsmøde hos FMI, hvor FMI vil præsentere nærmere omkring anskaffelsen af motorredningsbådene.

Informationsmødet forventes at omhandle følgende:

— Beskrivelse af udbudsproceduren – hvad er et Innovationspartnerskab og hvordan kommer processen til at forløbe,

— Opdeling af Innovations- og Udviklingsprocessen i delfaser,

— Beskrivelse af anskaffelsen, herunder introduktion til den tekniske specifikation,

— Introduktion til den nye DNV-GL Standard,

— Orientering omkring modelforsøg,

— Pris (Innovations- og udviklingsprocessen, købet af MRB'erne og service- og vedligeholdelsesaftalen),

— Procesforløb – hvad sker der fra nu af, og hvad forventes af leverandørerne?

— Beskrivelse af prækvalifikationsprocessen.

Orienteringsmødet vil finde sted hos:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Lautrupbjerg 1-5

DK-2750 Ballerup

Den 31.8.2018 fra kl. 10:00 til 13:00.

Hvis I ønsker at deltage i informationsmødet, bedes i senest den 16.8.2018 give besked via e-mail til Mia Bjerring Birkebæk på FMI-JA-S116@mil.dk

I den forbindelse bedes I angive følgende oplysning angående deltagere til orienteringsmødet:

— Nationalitet,

— Pasnummer (hvis udenlandsk statsborger),

— Navn,

— Virksomhed.

Informationsmødet vil blive afholdt på dansk, og der vil blive tage referat.

FMI har tidligere haft offentliggjort udbudsbekendtgørelse 2017/S 241-500534 vedr. samme udbud. I den forbindelse bør det bemærkes, at FMI planlægger at foretage ændringer til udbudsmaterialet, samt at udbudssproget er dansk.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/09/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2018

Send til en kollega

0.047