23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skatteforvaltningen

Rammeaftale vedr. AIA/ADK (Genudbud)


Skatteforvaltningen

415944-2024 - Resultater
Danmark – Tyverialarmsystemer – Rammeaftale vedr. AIA/ADK (Genudbud)
OJ S 134/2024 11/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Skatteforvaltningen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Rammeaftale vedr. AIA/ADK (Genudbud)
Beskrivelse Levering, opsætning og servicering af AIA/ADK-anlæg til Skatteministeriets koncern.
Identifikator for proceduren ef627620-349e-4aa6-ad10-99edabc5c60e
Tidligere bekendtgørelse : a709e3c1-d9a9-4de5-a9a8-73652bc1d4be-01
Intern identifikator 23-1157426
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 31625300   Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35121700   Alarmsystemer, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 79711000   Alarm-overvågningstjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 50 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Grundet udfordring med fejl i EU-Supply indsættes her oplysninger på klagemyndighed: Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen CVR: 10294819 Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Land: Danmark NUTS: Københavns omegn Mail: kfst@kfst.dk Tlf.: +45 4171 5000
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Rammeaftale vedr. AIA/ADK (Genudbud)
Beskrivelse : Levering, opsætning og servicering af AIA/ADK-anlæg til Skatteministeriets koncern.
Intern identifikator : 23-1157426
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 31625300   Tyverialarmsystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35121700   Alarmsystemer, 45312200   Installation af tyverialarmsystem, 50710000   Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger, 79711000   Alarm-overvågningstjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 15/03/2024
Varigheds slutdato 31/12/2027
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 50 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) nej
Yderligere oplysninger : Grundet udfordring med fejl i EU-Supply indsættes her oplysninger på klagemyndighed: Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen CVR: 10294819 Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Land: Danmark NUTS: Københavns omegn Mail: kfst@kfst.dk Tlf.: +45 4171 5000
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Vægtning af nedenstående underkriterier fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 5.1: Funktionsbeskrivelse Virkemåde & brugervenlighed Serviceeftersyn Tilgængelighed & responstid Dokumentation
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Vægtning af nedenstående underkriterier fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 5.1: Timepris ved etablering, konvertering og udkald inden for arbejdstid Timepris ved udkald uden for arbejdstid Pris pr. serviceeftersyn Pris for produkter
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Skatteforvaltningen
Organisation, der udfører betalingen Skatteforvaltningen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 50 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 30 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 50 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 30 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn ABS Alarm og Sikkerhed A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 355310
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 355310
Dato for indgåelse af kontrakten 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 8
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Skatteforvaltningen
Registreringsnummer : 19552101
Afdeling : Administrations- og Servicestyrelsen
Postadresse : Brændgårdvej 10    
By : Herning
Postnummer : 7400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Christiansen
Telefon : +45 72370297
Internetadresse : https://www.adst.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : ABS Alarm og Sikkerhed A/S
Registreringsnummer : 18851881
By : Greve
Postnummer : 2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
E-mail : abs@absalarm.dk
Telefon : 70200099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 191abe26-e77a-4896-828c-7411443e85d8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/07/2024   11:23:50 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/07/2024   11:30:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 415944-2024
EUT-S-nummer : 134/2024
Offentliggørelsesdato : 11/07/2024

Send til en kollega

0.063