23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ishøj Kommune

Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune


Ishøj Kommune

387536-2024 - Resultater
Danmark – Vask og rensning – Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune
OJ S 126/2024 01/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Ishøj Kommune
E-mail alund@ishoj.dk
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune
Beskrivelse Ishøj Kommune udbyder hermed kontrakt om leje og vask af arbejdsbeklædning til ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen, samt genoptræningen. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II, Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en samlet kontrakt vedrørende levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper: -Plejepersonale på Kærbo og Torsbo plejecenter -Personale i hjemme- og sygeplejen -Personale i genoptræningen -Rengøringspersonale i plejecentre. -Ansatte i køkkenerne på Kærbo og Torsbo plejecenter. Den udbudte ydelse omfatter den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder: • Pakning og levering af rene beklædningsdele • Afhentning af uren beklædning • Sortering, vask og tørring af beklædning • Administration og vedligehold af beklædningsbeholdninger Kommunen har valgt at udbyde en samlet kontrakt i stedet for særskilte delkontrakter, fordi det er kommunens vurdering, at en samlet kontrakt vil give kommunen den mest hensigtsmæssige og mest fordelagtige løsning rent økonomisk. Der stilles i udbuddet miljøkrav til tekstilerne, vaskeriet skal være svanemærket samt transportlogistik. Udbuddet gennemføres via udbudssystemet EU-suppply.com
Identifikator for proceduren 88552346-f6d5-4fae-93d6-ab82900312d8
Tidligere bekendtgørelse : d299b153-57d9-4a49-aa45-d842ecff83ed-01
Intern identifikator 00.00.00-Ø54-1-23
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger   Lokation for vask af beklædningen bestemmes af tilbudsgiver, tøjet skal leveres på Kærbo og Torsbo plejecenter samt Brohuset for så vidt angår hjemmeplejen. De præcise adresser fremgår af bilag 4 Institutionsoversigt.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 8 056 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune
Beskrivelse : Ishøj Kommune udbyder hermed kontrakt om leje og vask af arbejdsbeklædning til ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen, samt genoptræningen. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II, Udbudsformen er et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en samlet kontrakt vedrørende levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper: -Plejepersonale på Kærbo og Torsbo plejecenter -Personale i hjemme- og sygeplejen -Personale i genoptræningen -Rengøringspersonale i plejecentre. -Ansatte i køkkenerne på Kærbo og Torsbo plejecenter. Den udbudte ydelse omfatter den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder: • Pakning og levering af rene beklædningsdele • Afhentning af uren beklædning • Sortering, vask og tørring af beklædning • Administration og vedligehold af beklædningsbeholdninger Kommunen har valgt at udbyde en samlet kontrakt i stedet for særskilte delkontrakter, fordi det er kommunens vurdering, at en samlet kontrakt vil give kommunen den mest hensigtsmæssige og mest fordelagtige løsning rent økonomisk. Der stilles i udbuddet miljøkrav til tekstilerne, vaskeriet skal være svanemærket samt transportlogistik. Udbuddet gennemføres via udbudssystemet EU-suppply.com
Intern identifikator : 00.00.00-Ø54-1-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Der ønskes en option på køb af Cardigan o g Sjælevarmere
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Lokation for vask af beklædningen bestemmes af tilbudsgiver, tøjet skal leveres på Kærbo og Torsbo plejecenter samt Brohuset for så vidt angår hjemmeplejen. De præcise adresser fremgår af bilag 4 Institutionsoversigt.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 01/10/2024
Varigheds slutdato 30/09/2031
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Hver forlængelsesmulighed er 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 8 056 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Modvirkning af klimaændringer
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Omstilling til en cirkulær økonomi
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger Andet
Kriterier for grønne udbud Andre kriterier for grønne offentlige udbud
Socialt mål, som fremmes Adgangsmuligheder for alle
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der skal afgives ugepriser på vask og leje af beklædningsdele samt indsættelsespriser for beklædning, hvor det er Ishøj kommunes ansvar at tøjet er blevet beskadiget eller bortkommet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfærdige en Implementeringsplan som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 9

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Ressourcestyring
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal lave en redegørelse for sit bestillings- og ressourcestyringssystem, samt undervisning heri. Tildelingskriteriet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 18

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Minimering af svind
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes de vil bistå med at minimere svind, i forhold til fysiske processer, systemunderstøttelse og samarbejde. Tildelingskriteriet er nærmere beskrevet udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 18

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Miljøbelastning af tekstiler og logistik
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal beskrive miljøbelastning i produktions og driftsfasen samt i forbindelse med kasseret tøj. Der ud over skal C02 belastning ved afhentning og levering af beklædning beskrives. Tildelingskriteriet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Ishøj Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Ishøj Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten Ishøj Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 10 442 417,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Elis Danmark A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune - Elis Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Udbud af leje og vask af beklædning til sundhedspersonale i Ishøj Kommune - Elis Danmark A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 28/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Ishøj Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Ishøj Kommune
Registreringsnummer : 11911316
Postadresse : Ishøj Store Torv 20    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Lundsager
E-mail : alund@ishoj.dk
Telefon : +45 43577342
Internetadresse : http://www.ishoj.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Registreringsnummer : 27 33 95 06
Postadresse : Tobaksvejen 22    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Elis Danmark
Telefon : +45 70133331
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 378dc968-8251-4cab-9eca-5ca0887cf7f7   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/06/2024   12:17:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/06/2024   12:30:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 387536-2024
EUT-S-nummer : 126/2024
Offentliggørelsesdato : 01/07/2024

Send til en kollega

0.047