23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Kontrakt om levering af uldprodukter


Rigspolitiet

319215-2024 - Resultater
Danmark – Beklædningsgenstande – Kontrakt om levering af uldprodukter
OJ S 104/2024 30/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om levering af uldprodukter
Beskrivelse : Rigspolitiet udbyder en 6-årig kontrakt om levering af uldprodukter. Produkter i uld består af følgende genstande: Undertøj, strømper, halsedisse, strikhue samt pandebånd som benyttes i samspil med Dansk Politis øvrige uniformsgenstande. Få produkter skal være påsat politikendetegn. For nærmere beskrivelse af produkterne henvises til Bilag 1 Kravspecifikation generelle krav og dertilhørende underbilag. - Leverandøren skal levere produkterne inden for en maksimal leveringstid. Derudover skal leverandøren have en kapacitet, så der kan ske hasteleverancer, som ligger ud over de almindelige leverancer. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet, særligt kontrakten samt Bilag 1. - Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der skal indleveres vareprøver i forbindelse med tilbudsafgivningen.
Identifikator for proceduren : d599c116-a91d-43a5-a3cb-20a4daa31c3a
Tidligere bekendtgørelse : f79f58df-53f6-4cba-b016-123eda688195-01
Intern identifikator : 2024-150316
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Proceduretype: Offentligt udbud
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 18300000   Beklædningsgenstande
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18312000   Underbenklæder, 18315000   Strømper, 18331000   T-shirts, 18422000   Tørklæder, 18441000   Hatte, 18443000   Hovedbeklædning og tilbehør hertil
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om levering af uldprodukter
Beskrivelse : Rigspolitiet udbyder en 6-årig kontrakt om levering af uldprodukter. Produkter i uld består af følgende genstande: Undertøj, strømper, halsedisse, strikhue samt pandebånd som benyttes i samspil med Dansk Politis øvrige uniformsgenstande. Få produkter skal være påsat politikendetegn. For nærmere beskrivelse af produkterne henvises til Bilag 1 Kravspecifikation generelle krav og dertilhørende underbilag. - Leverandøren skal levere produkterne inden for en maksimal leveringstid. Derudover skal leverandøren have en kapacitet, så der kan ske hasteleverancer, som ligger ud over de almindelige leverancer. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet, særligt kontrakten samt Bilag 1. - Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der skal indleveres vareprøver i forbindelse med tilbudsafgivningen.
Intern identifikator : 2024-150316
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 18300000   Beklædningsgenstande
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18312000   Underbenklæder, 18315000   Strømper, 18331000   T-shirts, 18422000   Tørklæder, 18441000   Hatte, 18443000   Hovedbeklædning og tilbehør hertil
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne pkt. 6.4
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelserne pkt. 6.4
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en kontrakt regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gitte Brylle
E-mail : gbr006@politi.dk
Telefon : +45 24922123
Internetadresse : https://www.politi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfstu.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 87d10e49-eaad-4f53-a1a7-bd5412ec5b74   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/05/2024   07:38:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/05/2024   07:54:08 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 319215-2024
EUT-S-nummer : 104/2024
Offentliggørelsesdato : 30/05/2024

Send til en kollega

0.062