23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

314573-2024 - Kontraktændring
Danmark – Fastvingede fly – Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet
OJ S 102/2024 28/05/2024
Bekendtgørelse om kontraktændring
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet
Beskrivelse : Kontrakten vedrører Leasing af patruljefly til Hjemmeværnet. FMI ændrer denne kontrakt, således at den løber 6 måneder længere. Der er i denne forbindelse, også sket ændring af prisreguleringsmekanismen i kontrakten. Ændringen er nødvendig, da FMI oplevede en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af ny kontrakt på området.
Identifikator for proceduren : 61c9ce16-edab-4bdf-aef5-ac2d7bf353c6
Intern identifikator : 2021/101890
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34711110   Fastvingede fly
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34711200   Luftfartøjer uden pilot, 34711400   Specialfly
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lufthavnsvej 20    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Forlængelse af kontrakt - Leasing af fly til Hjemmeværnet
Beskrivelse : Kontrakten vedrører Leasing af patruljefly til Hjemmeværnet. FMI ændrer denne kontrakt, således at den løber 6 måneder længere. Der er i denne forbindelse, også sket ændring af prisreguleringsmekanismen i kontrakten. Ændringen er nødvendig, da FMI oplevede en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af ny kontrakt på området.
Intern identifikator : 2021/101890
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34711110   Fastvingede fly
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34711200   Luftfartøjer uden pilot, 34711400   Specialfly
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lufthavnsvej 20    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der udfører betalingen : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 740376-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 6 000 000,00   DKK
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
7. Kontraktændring
Afsnitsidentifikator : 495899-2017
Begrundelse for ændringen : Behov for ændringer på grund af omstændigheder, som en omhyggelig køber ikke kunne forudse.
Beskrivelse : Ændringen er nødvendig, da FMI oplevede en uventet udefrakommende forsinkelse i forbindelse med godkendelsen af ny kontrakt på området.
7.1.
Kontraktændring
Afsnitsidentifikator : CON-0001
Beskrivelse af kontraktændringer : Aftaleperioden forlænges med 6 måneder. Kontraktværdien forhøjes med 6.000.000 DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kenneth Kalsgaard
E-mail : 00466253@mil.dk
Telefon : +45 72815880
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : CAE Aviation Sarl
Registreringsnummer : B9368 06-January-1971
By : Luxembourg
Land : Luxembourg
Telefon : +352 43 68 11
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2ab4e2c6-9cbb-4461-bb49-74898d01a3f0   - 01
Formulartype : Kontraktændring
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om kontraktændring
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/05/2024   07:49:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/05/2024   07:49:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 314573-2024
EUT-S-nummer : 102/2024
Offentliggørelsesdato : 28/05/2024

Send til en kollega

0.047