23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

N1 A/S

Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere


N1 A/S

266907-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske motorer, generatorer og transformatorer – Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere
OJ S 88/2024 06/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : N1 A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere
Beskrivelse : Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere - delaftale 2-7
Identifikator for proceduren : d5d45d6d-e578-465b-ade8-c87740467573
Intern identifikator : Kvalifikationsordning vedr. krafttransformere - delaftale 2-7
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Flere lokationer i Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 2 SAL
Beskrivelse : Delaftale 2 SAL
Intern identifikator : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 2 SAL
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : N/A
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Station SAL
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/04/2024
Varigheds slutdato : 15/06/2027
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : N/A
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : N1 A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : N1 A/S
Organisation, der udfører betalingen : N1 A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 3 SFE
Beskrivelse : Delaftale 3 SFE
Intern identifikator : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 3 SFE
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : N1 A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : N1 A/S
Organisation, der udfører betalingen : N1 A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 4 LYK & KAE
Beskrivelse : Delaftale 4 LYK & KAE
Intern identifikator : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 4 LYK & KAE
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : N1 A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : N1 A/S
Organisation, der udfører betalingen : N1 A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 5 ØRU
Beskrivelse : Delaftale 5 ØRU
Intern identifikator : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 5 ØRU
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : N1 A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : N1 A/S
Organisation, der udfører betalingen : N1 A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 6 SØY & MST
Beskrivelse : Delaftale 6 SØY & MST
Intern identifikator : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 6 SØY & MST
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : N1 A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : N1 A/S
Organisation, der udfører betalingen : N1 A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0006
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 7 LKL & DNF
Beskrivelse : Delaftale 7 LKL & DNF
Intern identifikator : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 7 LKL & DNF
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31100000   Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : N1 A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : N1 A/S
Organisation, der udfører betalingen : N1 A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : ikke offentliggjort   EUR
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 19/04/2034
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : S.E.A. Tilbud - delaftale 2 SAL
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 2 SAL - S.E.A.
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 2 SAL
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse ikke offentliggjort
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 20/04/2034
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : S.E.A. Tilbud - delaftale 3 SFE
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 3 SFE - S.E.A.
Titel : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 3 SFE - S.E.A.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse ikke offentliggjort
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 20/04/2034
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0003
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : S.E.A. Tilbud - delaftale 4 LYK & KAE
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0003
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 4 LYK & KAE - S.E.A.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse ikke offentliggjort
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 20/04/2034
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0004
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : S.E.A. Tilbud - delaftale 5 ØRU
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0004
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 5 ØRU - S.E.A.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse ikke offentliggjort
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 20/04/2034
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0005
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : S.E.A. Tilbud - delaftale 6 SØY & MST
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0005
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 6 SØY & MST - S.E.A.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse ikke offentliggjort
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 20/04/2034
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0006
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : S.E.A. Tilbud - delaftale 7 LKL & DNF
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0006
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : N1's Kvalifikationsordning vedr. Krafttransformere - delaftale 7 LKL & DNF - S.E.A.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 18/12/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : N1 A/S
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse ikke offentliggjort
Begrundelseskode : Fair konkurrence
Dato for offentliggørelse : 20/04/2034
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : S.E.A. Società Elettromeccanica Arzignanese S.p.A.
Registreringsnummer : ORG-IT01619830241
Postadresse : Via Leonardo da Vinci 14    
By : Tezze di Arzignano (VI)
Postnummer : 36071
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vicenza   ( ITH32 )
Land : Italien
Kontaktpunkt : Renzo Nori
Telefon : +39 0444482100
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005 LOT-0006
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : N1 A/S
Registreringsnummer : ORG-25154150
Postadresse : Edison Park 1    
By : Esbjerg N
Postnummer : 6715
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jesper Nielsen
E-mail : njespe@norlys.dk
Telefon : +45 53194936
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o.
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 5041686000
Postadresse : Slandrova ulica 10    
By : Ljubljana-Crnuce
Postnummer : 1231
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Osrednjeslovenska   ( SI041 )
Land : Slovenien
Kontaktpunkt : Nace Pertovt
Telefon : +386 1 530 2800
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 924b7700-e6a1-4d5a-b972-6bdffb3ed089   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/05/2024   08:20:29 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/05/2024   08:25:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 266907-2024
EUT-S-nummer : 88/2024
Offentliggørelsesdato : 06/05/2024

Send til en kollega

0.11