23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.04.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Pneumatic Defoliation for Apple Orchards


Aarhus Universitet

235317-2024 - Resultater
Danmark – Landbrugsmaskiner – Pneumatic Defoliation for Apple Orchards
OJ S 79/2024 22/04/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Pneumatic Defoliation for Apple Orchards
Beskrivelse : Defolierings- og beskæringsmaskine til Aarhus Universitets' æbleplantage i Auning.
Identifikator for proceduren : 002f4fdf-7089-466a-b903-95634215ff81
Intern identifikator : 2024-0644426
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Det er undersøgt, hvorvidt der er øvrige forhandlere eller producenter med produkter, der ville kunne opfylde kravene til den ønskede funktionalitet og de tekniske specifikationer. Der blev ikke fundet øvrige forhandlere eller producenter.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 16000000   Landbrugsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 16300000   Høstmaskiner, 16600000   Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Pneumatic Defoliation for Apple Orchards
Beskrivelse : Defolierings- og beskæringsmaskine til Aarhus Universitets' æbleplantage i Auning.
Intern identifikator : 2024-0644426
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 16000000   Landbrugsmaskiner
Yderligere klassificering   ( cpv ): 16300000   Høstmaskiner, 16600000   Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Funktionalitet og tekniske specifikationer.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Vejning kan ikke udtrykkes, da der har ikke været øvrige potentielle leverandører med produkter med samme funktioner.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud. • Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 52 713,94   EUR
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Fruit Tec GmbH
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024-0644426 Pneumatic Defoliation for Apple Orchards
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2024-0644426 Pneumatic Defoliation for Apple Orchards
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Universitet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tobias Gjerløff
E-mail : udbud@au.dk
Telefon : 93508343
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Fruit Tec GmbH
Registreringsnummer : HRB 725641
By : Salem-Neufrach
Land : Tyskland
Telefon : +49 7553590970
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : fe2010a5-656c-4381-a2f6-091d2a53d0ee   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/04/2024   08:46:31 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/04/2024   08:46:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 235317-2024
EUT-S-nummer : 79/2024
Offentliggørelsesdato : 22/04/2024

Send til en kollega

0.094