23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 126-224940
Offentliggjort
04.07.2016
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

NaturErhvervstyrelsen

Vindere

Kontrakt om køb af to glasfiberbåde

(11.11.2016)
POCA Glasfiber ApS
Hedensted

Kontrakt om køb af 2 fastskrogsbåde

(11.11.2016)
POCA Glasfiber ApS
Hedensted

Kontrakter om Indkøb af 4 nye både til NaturErhvervstyrelsen


NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Louise Aulin Pallis
Telefon: +45 33958000
E-mail: KIU@naturerhverv.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://naturerhverv.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://naturerhverv.dk/om-os/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakter om Indkøb af 4 nye både til NaturErhvervstyrelsen.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34520000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

NaturErhvervstyrelsen udbyder to delkontrakter om indkøb af 2 glasfiberbåde og 2 fastkrogsbåde. Bådene skal tilpasses ordregivers krav. Tilbudsgiver kan byde ind på begge aftaler eller blot den ene. Bådene skal primært anvendes til fiskerikontrol. Kravene til bådene fremgår af udbudsmaterialet som kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: http://naturerhverv.dk/om-os/udbud/

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 210 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om køb af to glasfiberbåde

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

NaturErhvervstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen har ca. 1 150 medarbejdere, heraf ca. 800 i København, mens ca. 350 er fordelt på lokationer over hele Danmark og på trefiskerikontrolskibe. Styrelsen planlægger i løbet af 2016 — 2017 som følge af Regeringens udflytningsplan for statslige arbejdspladser at åbne kontor i Sønderjylland, som medfører udflytning for ca. 400 medarbejdere. Fiskeriinspektorat Øst og Vest, der er den primære samarbejdspartner i forbindelse med dette udbud, har afdelinger og lokalkontorer i hele Danmark.

Kunden arbejder med at skabe de bedste rammer for vækst i fødevareerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af naturen. Kunden prioriterer en åben dialog med omverdenen og samarbejder medkunder og interessenter bl.a. repræsenteret ved organisationerne indenfor landbrugs- og fiskeriområdet.

Kundens indsatsområder ligger på udformning og regulering af love og regler, administration af EU-midler,herunder kontrol af landbrugs- og fiskerierhvervet samt udbetaling af tilskud.

I forbindelse med fiskerikontrollen ønsker Kunden at indkøbe 2 stk. glasfiberbåde. Bådene skal sikre trygge og gode arbejdsforhold, have stort fribord og gode sejlegenskaber. Båden opererer ofte helt tæt på kysten, og det er derfor vigtigt, at den dels har en begrænset dybgang, og samtidigt en meget stærk bundkonstruktion. Bådene skal indrettes og udstyres i samarbejde med ordregiver(bruger). De skal leveres på en trailer, der er tilpasset bådenes længde. De to både, skal leveres i hhv. Nykøbing Mors og Kolding.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Bådene er 70 % finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om køb af to fastskrogsbåde

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

NaturErhvervstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen har ca. 1 150 medarbejdere, heraf ca. 800 i København, mens ca. 350 er fordelt på lokationer over hele Danmark og på trefiskerikontrolskibe. Styrelsen planlægger i løbet af 2016 — 2017 som følge af Regeringens udflytningsplan for statslige arbejdspladser at åbne kontor i Sønderjylland, som medfører udflytning for ca. 400 medarbejdere. Fiskeriinspektorat Øst og Vest, der er den primære samarbejdspartner i forbindelse med dette udbud, har afdelinger og lokalkontorer i hele Danmark.

Kunden arbejder med at skabe de bedste rammer for vækst i fødevareerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af naturen. Kunden prioriterer en åben dialog med omverdenen og samarbejder medkunder og interessenter bl.a. repræsenteret ved organisationerne indenfor landbrugs- og fiskeriområdet.

Kundens indsatsområder ligger på udformning og regulering af love og regler, administration af EU-midler, herunder kontrol af landbrugs- og fiskerierhvervet samt udbetaling af tilskud.

I forbindelse med fiskerikontrollen ønsker Kunden at indkøbe 2 stk. fastskrogsbåde. Bådene skal sikre trygge og gode arbejdsforhold, have stort fribord og gode sejlegenskaber. Båden opererer ofte på grundt vand, og det er derfor vigtigt, at den dels har en begrænset dybgang, og samtidigt en meget stærk bundkonstruktion. Bådene skal indrettes og udstyres i samarbejde med ordregiver(bruger). De skal leveres på en trailer, der er tilpasset bådenes længde. De 2 både, skal leveres i hhv. Randers og Frederikshavn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 930 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Købet af bådene er 70 % finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/08/2016
Tidspunkt: 13:00
Sted:

 

NaturErhvervstyrelsen, København.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivere er ikke adgangsberettigede.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside på tidspunktet for offentliggørelse af denne udbudsbekendtgørelse: http://naturerhverv.dk/om-os/udbud/

Det er en betingelse for at afgive tilbud, at tilbudsgiver udfylder ESPD'en, Det fælles Europæiske Udbudsdokument, som ligger på NaturErhverstyrelsens hjemmeside sammen med de øvrige udbudsdokumenter.

ESPD'en kan kun udfyldes ved at åbne dokumentet inde på denne hjemmeside: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome. ESPD'en udfyldes, gemmes og udprintes og sendes som papir udgave med almindelig post til NaturErhvervstyrelsen. Den udfyldte ESPD udgør en erklæring om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, der betyder at tilbudsgiveren ikke kan deltage i udbudsproceduren

For mere information omkring ESPD se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Det er vigtigt, at oplysningerne i ESPD'en vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver tilbuddet.

Før tildeling af kontrakten til den vindende tilbudsgiver vil NaturErhvervstyrelsen indhente dokumentation for de afgivne oplysninger i ESPD'en.

Ordregiver ser gerne, at tilbuddet fremsendes i 3 papireksemplarer og i en elektronisk version (f.eks. på USB-stik eller tilsvarende). Tilbuddet kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang.

Kuverten bedes mærket »Kontrakt om indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen (delaftale1/delaftale2) — Må ikke åbnes af postfunktionen«.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i Udbudsloven (nr. 1564 af 15.12.2015), hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2016

Send til en kollega

0.062