23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 223-702168
Offentliggjort
20.11.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

NOVAFOS A/S

Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S


NOVAFOS A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: NOVAFOS A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9, 1.
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Bjerregaard Jensen
E-mail: mje@novafos.dk
Telefon: +45 44208000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.novafos.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S

Sagsnr.: 146161
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50514300 Reparation af rørledningssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter oprettelsen af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S.Et dynamisk indkøbssystem er en elektronisk indkøbsproces, hvor hvert enkelt periodekøb/opgave bliver sendt i konkurrence (Miniudbud) blandt Deltagerne. Ordregiver benytter sig af det dynamiske indkøbssystem, når der opstår behov for indkøb af foringer på regn- og spildevandsrør, ved at sende Miniudbudsbetingelser til Deltagerne i systemet med opfordring til at afgive tilbud.Der vil være to kategorier det dynamiske indkøbssystem, der er opdelt på baggrund af diameter for de rør der har behov for foring. 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 127 571.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 1 - Foringer af rør med en diameter på op til og med 300 mm

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50514300 Reparation af rørledningssystemer
44164100 Foringsrør
45232410 Kloakeringsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I denne kategori vil der blive udbudt opgaver, hvor rørene der skal arbejdes med, har en diameter på op til og med 300 mm. Kontrakterne vil blive tildelt efter tildelingskriteriet ”laveste pris”.Ved opgaver der overlapper, ved at omfatte rør der både er omfattet af kategori 1 & 2, vil aftalen blive udbudt på kategori 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 2 - Foringer af rør med en diameter større end 300 mm

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50514300 Reparation af rørledningssystemer
44164100 Foringsrør
45232410 Kloakeringsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I denne kategori vil der blive udbudt opgaver, hvor rørene der skal arbejdes med, har en diameter større end 300 mm. Kontrakterne vil blive tildelt efter tildelingskriteriet ”laveste pris”. Ved opgaver der overlapper, ved at omfatte rør der både er omfattet af kategori 1 & 2, vil aftalen blive udbudt på kategori 2. <br>

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 131-418500
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Stikforinger Birkevej 3 i Stenløse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nordens Relining ApS
CVR-nummer: 42118729
Postadresse: Strandsegårdsvej 1 B
By: Ølsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3310
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 47 880.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Gøngehusvej 18, Vedbæk

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Per Aarsleff A/S
CVR-nummer: 37542784
Postadresse: Hasselager Allé 5
By: Viby J
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 488 747.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Gartnersvinget mv. V900

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VP VILLY POULSEN A/S
CVR-nummer: 36502606
Postadresse: Holstebrovej 9
By: Skjern
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6900
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 375 678.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Valdkær 5-19, Holte

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
31/10/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Per Aarsleff A/S
CVR-nummer: 37542784
Postadresse: Hasselager Allé 5
By: Viby J
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8260
Land: Danmark
E-mail: info@aarsleff.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 215 266.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Revisorpåtegnet årsregnskab indeholdende tilbudsgivers egenkapital i indtil det seneste disponible regnskabsår. I forhold til referencer udgør referencelisten i ESPD'et den endelige dokumentation, og de vindende tilbudsgivere skal i så fald ikke fremsende yderligere dokumentation for referencerne

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/11/2023

Send til en kollega

0.068