23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Direkte tildeling - Night Pearl termiske kikkerter


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :   [Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation] ---
Køberens retlige status Central regeringsmyndighed
Køberen er en ordregivende enhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter Forsvarsområdet
1.1  Køber
Officielt navn :  
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel Direkte tildeling - Night Pearl termiske kikkerter
Beskrivelse FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld.
Identifikator for proceduren 8e1756e5-6c14-443f-ad34-f380cab533db
Intern identifikator Night Pearl termiske kikkerter
Type af procedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  35800000   Personlig udrustning og støtteudstyr
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Sydjylland   ( DK032 )
Land :   Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld til en værdi af DKK 3,2 mio. Anskaffelsen er begrundet i væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Det skyldes især et behov for at kunne varetage bevogtning af samfundskritisk infrastruktur og opfylde Danmarks NATO-forpligtelse. Det har ikke været muligt, at varetage beskyttelsen af disse væsentlige sikkerhedsinteresser ved mindre indgribende foranstaltninger. FMI vurderer, at betingelserne i udbudslovens § 23, nr. 3, om væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, er opfyldt. Datoen angivet i BT-14er datoen for beslutning om at forhandle direkte med [leverandør] og ikke datoen for aftalens indgåelse
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt LOT-0000
Titel Direkte tildeling - Night Pearl termiske kikkerter
Beskrivelse FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld.
Intern identifikator Night Pearl termiske kikkerter
5.1.1  Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ):  35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ):  35800000   Personlig udrustning og støtteudstyr
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling :   Sydjylland   ( DK032 )
Land :   Danmark
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekter, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld til en værdi af DKK 3,2 mio. Anskaffelsen er begrundet i væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Det skyldes især et behov for at kunne varetage bevogtning af samfundskritisk infrastruktur og opfylde Danmarks NATO-forpligtelse. Det har ikke været muligt, at varetage beskyttelsen af disse væsentlige sikkerhedsinteresser ved mindre indgribende foranstaltninger. FMI vurderer, at betingelserne i udbudslovens § 23, nr. 3, om væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, er opfyldt. Datoen angivet i BT-14er datoen for beslutning om at forhandle direkte med [leverandør] og ikke datoen for aftalens indgåelse
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt VI.4.1 Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i punkt VI.4.4.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem :
Ingen
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager [ Klagenævnet for Udbud ] ---
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne [ Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ] ---
Organisation, der undertegner kontrakten [ Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation ] ---
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse 3,200,000   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling Forsvars- og sikkerhedsspecifikke undtagelser
Anden begrundelse FMI ønsker at indgå en kontrakt med Precision Technic Defence A/S om køb af 205 stk. termiske kikkerter af typen ”Night Pearl Scops 35 MAX III, Thermal Handheld til en værdi af DKK 3,2 mio. Anskaffelsen er begrundet i væsentlige nationale sikkerhedsinteresser. Det skyldes især et behov for at kunne varetage bevogtning af samfundskritisk infrastruktur og opfylde Danmarks NATO-forpligtelse. Det har ikke været muligt, at varetage beskyttelsen af disse væsentlige sikkerhedsinteresser ved mindre indgribende foranstaltninger. FMI vurderer, at betingelserne i udbudslovens § 23, nr. 3, om væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, er opfyldt.
6.1  Resultat Lot Identifier LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer ORG-16-28-71-80
Postadresse Lautrupbjerg 1-5    
By Ballerup
Postnummer 2750
Landespecifik underafdeling Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Poul Mariegaard Kristensen
E-mail fmi-sd-alj07@mil.dk
Telefon +45 72814197
Internetadresse https://www.fmi.dk
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer ORG-37795526
Postadresse Toldboden 2    
By Viborg
Postnummer 8800
Landespecifik underafdeling Vestjylland   ( DK041 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Klagenævnet for Udbud
Telefon +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer ORG-10294819
Postadresse Carl Jacobsens Vej 35    
By Valby
Postnummer 2500
Landespecifik underafdeling Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
Kontaktpunkt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail kfst@kfst.dk
Telefon +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn Precision Technic Defence A/S
By Svenstrup J
Land Danmark
E-mail tp@ptdefence.com
Telefon 40102437
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn Mercell Holding ASA
Registreringsnummer 980921565
Postadresse Askekroken 11    
By Oslo
Postnummer 0277
Landespecifik underafdeling Oslo   ( NO081 )
Land Norge
Kontaktpunkt eSender
Telefon +47 21018800
Fax +47 21018801
Internetadresse http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
8.1  ORG-0000
Denne organisations roller :
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :   8fcad901-f0a4-4ff6-9764-cc2d0bab0b80   01
Formulartype Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen 2023-11-09Z   09:27:09Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på dansk  
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer 00685234-2023
EUT-S-nummer 217/2023
Offentliggørelsesdato 2023-11-10Z

Send til en kollega

0.047