23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 179-561678
Offentliggjort
18.09.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Gas Storage Denmark A/S

Rammeaftale på smede/svejsearbejde til Lille Torup Gaslager


Gas Storage Denmark A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gas Storage Denmark A/S
CVR-nummer: 29851247
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: K
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale på smede/svejsearbejde til Lille Torup Gaslager

Sagsnr.: 22/02745
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71550000 Smedearbejder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Gas Storage Denmark ønsker med denne rammeaftale at have mulighed for at anskaffe ydelser, hvorunder leverandøren påtager sig at stille kvalificeret mandskab, materiale og udstyr (herunder køretøjer) til rådighed til udførelse af bl.a.: - Svejsning - Montage af stål- og PE-rør, tanke og beholdere med mere til naturgas og brine - NDE - Inspektion samt tryk- og lækagetest - Dokumentation Aftalen omfatter arbejder i forbindelse med drift og projekter på Lille Torup Gaslager med tilhørende lokationer. Aftalen er en rammeaftale med en enkelt leverandør og har en varighed på 8 år. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag, herunder Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse (dok. nr. 22/02745-1).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44161100 Gasrørledninger
44164200 Rørsystem
50514300 Reparation af rørledningssystemer
76000000 Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Lille Torup gaslager – Rækkeborgvej 4, 9620 Ålestrup - med tilhørende lokationer

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Gas Storage Denmark ønsker med denne rammeaftale at have mulighed for at anskaffe ydelser, hvorunder leverandøren påtager sig at stille kvalificeret mandskab, materiale og udstyr (herunder køretøjer) til rådighed til udførelse af bl.a.:

- Svejsning

- Montage af stål- og PE-rør, tanke og beholdere m.m. til naturgas og brine

- NDE

- Inspektion samt tryk- og lækagetest

- Dokumentation

Aftalen omfatter arbejder i forbindelse med drift og projekter på Lille Torup Gaslager med tilhørende lokationer. Aftalen er en rammeaftale med en enkelt leverandør og har en varighed på 8 år.

Naturgaslageret i Lille Torup består af syv saltkaverner og et procesanlæg med kompressoranlæg, filtre mm. I forbindelse med drift, projekter og vedligehold er der jævnligt brug for rørarbejde.

For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen henvises til de til udbudsmaterialet tilhørende bilag, herunder Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse (dok. nr. 22/02745-1).

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Virksomheder hvori Energinet SOV eller et andet selskab i Energinet-koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn har option på at benytte rammeaftalen.

Rammeaftalen kan udvides 2 gange med 20 % af rammeaftalens samlede værdi, jf. rammeaftalens afsnit 8.2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen. For elementer konkret identificeret som forhandlingselementer, der kan resultere i ændringer til udbudsmaterialet foretaget af Ordregiver ifm med forhandlingsprocessen, se afsnit 3.7.1 i Udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 062-185077
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale på smede/svejsearbejde til Lille Torup Gaslager

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
07/07/2023
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skanda A/S
CVR-nummer: Skanda A/S
Postadresse: Daniavej 35-37
By: Mariager
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9550
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 56 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2023

Send til en kollega

0.126