23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 155-494764
Offentliggjort
14.08.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Helsingør Kommune

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Knudsen
E-mail: hkn11@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3450
Land: Danmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://alleroed.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-an vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3650
Land: Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fredensborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3600
Land: Danmark
E-mail: kl147@frederikssund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederikssund.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Bymidten 48
By: Værløse
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3500
Land: Danmark
E-mail: furesoe@furesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3300
Land: Danmark
E-mail: mail@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://halsnaes.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: pijoh@hillerod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hillerod.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: vsc@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/helsingoerkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=147410
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning

Sagsnr.: 147410
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) er gået sammen om at udbyde kontrakter på vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper:Den udbudte ydelse omfatter således den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.:<ul><li>Pakning og levering af rene beklædningsdele</li><li>Afhentning af urent beklædning</li><li>Sortering, vask og tørring af beklædning</li></ul><u><br></u><strong><u>Der udbydes to delaftaler med én leverandør på hver aftale. </u></strong><u>Delaftale 1: </u><ul><li>Personmærket beklædning </li><li>Puljebeklædning til vikarer, afløsere mv. </li></ul><u>Delaftale 2: </u><ul><li>Puljebeklædning, </li><li>Puljebeklædning med ind- og ud scanningssystem</li><li>En mindre del af personmærket tøj til f.eks. mindre enheder og udvalgte beklædningsdele som f.eks. 3.i.1 jakke. </li></ul>Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler. Der udvælges én leverandør til hver delaftale på baggrund af evalueringen jf. nærværende dokument afsnit 6. De to delaftaler skal anses som selvstændige delaftaler, hvorfor der ikke kan gives tilbud, som forudsætter deltagelse i begge delaftaler. <br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 Personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere mv.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
33199000 Beklædning til medicinsk personale
18300000 Beklædningsgenstande
18110000 Erhvervsbeklædning
50830000 Reparation af beklædning og tekstiler
76211100 Tjenesteydelser i forbindelse med beklædning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper:• Plejepersonale ude og inde• Træningspersonale i plejesektoren ude og inde samt rehabilitering • Tandplejen inde på klinik samt udekørende omsorgstandpleje • Anretterkøkkener og øvrige produktionskøkkenerLeverandøren er forpligtet til at varetage den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.:• Pakning og levering af rene beklædningsdele • Afhentning af urent beklædning• Sortering, vask og tørring af beklædning• Løbende reparationer og udskiftning af beklædningsdele Kontrakten omfatter personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere og lign. Som led i opfyldelse af kontrakten skal Leverandøren stille et beklædningsstyringssystem (Systemet) til rådighed. Systemet skal blandt andet gøre det muligt for den beklædningsansvarlige at styre, kontrollere og løbende tilpasse den enkelte medarbejders beholdning, til gavn for bæredygtighed og begrænsning af Kommunens udgifter til arbejdsbeklædning.Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger der afgives i forbindelse af opstart af kontrakten samt løbende til- og afmeldinger i kontraktperioden. Det forventede indhold i Kommunens beklædningspakker inden for de forskellige faggrupper er oplyst i bilag 3, beklædningspakker. Kommunen er ikke forpligtet til eller begrænset af det oplyste indhold og den oplyste mængde i beklædningspakkerne, som derfor blot anses for værende vejledende for Leverandøren. Kommunen oplyser i forbindelse med implementering af kontrakten, hvilke beklædningsdele ud fra det aftalte sortiment den enkelte lokation ønsker.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsplan / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og effektiviseringer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 13/11/2023
Slut: 31/05/2031
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 Levering af vask og leje af puljebeklædning, puljebeklædning med ind og udscanning samt personmærket arbejdsbeklædning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
33199000 Beklædning til medicinsk personale
18300000 Beklædningsgenstande
18110000 Erhvervsbeklædning
50830000 Reparation af beklædning og tekstiler
76211100 Tjenesteydelser i forbindelse med beklædning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper:• Plejepersonale ude og inde• Træningspersonale i plejesektoren ude og inde samt rehabilitering • Tandplejen inde på klinik samt udekørende omsorgstandpleje • Anretterkøkkener og øvrige produktionskøkkenerLeverandøren er forpligtet til at varetage den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.:• Pakning og levering af rene beklædningsdele • Afhentning af urent beklædning• Sortering, vask og tørring af beklædning• Løbende reparationer og udskiftning af beklædningsdeleKontrakten omfatter puljebeklædning, puljebeklædning med ind- og udscanning samt personmærket beklædning til mindre enheder og/eller enkelte beklædningsdele. Som led i opfyldelse af kontrakten skal Leverandøren stille et beklædningsstyringssystem (Systemet) til rådighed. Systemet skal blandt andet gøre det muligt for den beklædningsansvarlige at styre, kontrollere og løbende tilpasse puljen og hvor relevant den enkelte medarbejders beholdning, til gavn for bæredygtighed og begrænsning af Kommunens udgifter til arbejdsbeklædning.Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger der afgives i forbindelse af opstart af kontrakten samt løbende til- og afmeldinger i kontraktperioden. Det forventede indhold i Kommunens beklædningspakker inden for de forskellige faggrupper er oplyst i bilag 3, beklædningspakker. Kommunen er ikke forpligtet til eller begrænset af det oplyste indhold og den oplyste mængde i beklædningspakkerne, som derfor blot anses for værende vejledende for Leverandøren. Kommunen oplyser i forbindelse med implementering af kontrakten, hvilke beklædningsdele ud fra det aftalte sortiment den enkelte lokation ønsker. <br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsplan / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og effektiviseringer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 13/11/2023
Slut: 31/05/2031
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel formåenI Comdia skal afgives følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: • Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår• Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsåro Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver• Under ”øvrige økonomiske og finansielle krav” skal Tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift. <br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav delaftale 1:For at være egnet, skal Tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:• Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum være 15 mio. kr. hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis oplysningerne vedrørende omsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller Tilbudsgiver startede sin virksomhed. • Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 30 % i det senest afsluttede regnskabsår• Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.Mindstekrav delaftale 2:For at være egnet, skal Tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:• Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum være 15 mio. kr. hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis oplysningerne vedrørende omsætning ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller Tilbudsgiver startede sin virksomhed.• Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 30 % i det senest afsluttede regnskabsår• Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.<br>

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Teknisk og faglig formåenI Comdia skal afgives følgende oplysninger vedrørende Tilbudsgivers tekniske og faglige formåen: • Referencer for tilsvarende leverancer inden for vask og leje af beklædning hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:o Start- og evt. slutdato for leveranceno Modtager af leverancen (kunden)o Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leveranceno Kort beskrivelse af leverancen o Antal brugere på aftalen<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav delaftale 1:For at være egnet, skal Tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen: • Tilbudsgiver skal have minimum 2 sammenlignelige referencer inden for det udbudte område om personmærket beklædning, hvor Tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 3 år. En sammenlignelig reference vedrører udførelse af vask- og lejeydelse for en virksomhed/offentlig myndighed med levering af arbejdsbeklædning. Mindstekrav delaftale 2:For at være egnet, skal Tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen: • Tilbudsgiver skal have minimum 2 sammenlignelige referencer inden for det udbudte område om puljebeklædning, hvor Tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 3 år. En sammenlignelig reference vedrører udførelse af vask- og lejeydelse for en virksomhed/offentlig myndighed med levering af arbejdsbeklædning. <br>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/09/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/09/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/08/2023

Send til en kollega

0.047