23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 149-472682
Offentliggjort
04.08.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Rammeaftale vedrørende systemleverandøransvar inklusiv KAT 1 reservedele til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Rosendahl Jørgensen
E-mail: fmi-sd-alj02@mil.dk
Telefon: +45 72814192
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende systemleverandøransvar inklusiv KAT 1 reservedele til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har behov for at indgå en rammeaftale vedr. systemleverandøransvar, vedligeholdelse og drift samt levering af KAT 1 reservedele til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4 køretøjsflåde.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 200 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35420000 Dele til militærkøretøjer
50630000 Reparation og vedligeholdelse af militærkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI har behov for at indgå en rammeaftale vedr. systemleverandøransvar, vedligeholdelse og drift samt levering af KAT 1 reservedele til Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4 køretøjsflåde.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

FMI påtænker at indgå rammeaftale til en værdi på op til 2,2 mia. kr. med GDELS-Mowag om systemleverandøransvar, herunder løbende support, vedligeholdelse, samt levering af KAT 1 reservedele, til Forsvarets flåde af PIRANHA 3 og EAGLE 4 køretøjer. Rammeaftalens varighed er 14 år, svarende til materiellets forventede restlevetid (år 2037).

-

Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra GDELS-Mowag på grund af tekniske grunde og enerettigheder.

-

Det er FMI’s vurdering, at andre markedsaktører ikke besidder den nødvendige tekniske viden og knowhow, til at kunne varetage support og vedligehold af Forsvarets køretøjer omfattet af aftalen. Denne formodning bestyrkes af, at GDELS-Mowag er i besiddelse af dokumentation, som er essentielt for at kunne varetage aftalen. Store dele af denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet og vil ikke kunne udleveres til andre markedsaktører.

-

FMI har erfaring med, at ikke OEM reservedele kan være til fare for køretøjets personel, samt Forsvarets funktionsdygtighed, hvorfor FMI kun ønsker at anskaffe kategori 1 reservedele fra GDELS-Mowag. Kategori 1 er en betegnelse for de mest vitale reservedele. Dertil vil GDELS-Mowag ikke påtage sig systemleverandøransvaret, hvis FMI ikke anskaffer reservedele direkte fra GDELS-Mowag.

-

FMI agter på denne baggrund, at indgå aftale med GDELS-Mowag. Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: General Dynamics European Land Systems Mowag GmbH
CVR-nummer: CHE-108.440.337
Postadresse: Unterseestrasse 65
By: Kreuzlingen
NUTS-kode: CH Schweiz / Suisse / Svizzera
Postnummer: 8280
Land: Schweiz
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 200 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 200 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt. II.1.7) og pkt. V.2.4): Rammeaftalens anslåede værdi er DKK. 1,7-2,2 mia. kr. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

-

Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om det præcise indhold af det kommende forsvarsforlig. Såfremt der ved vedtagelsen af det kommende forsvarsforlig tilføres flere midler til dækning af Forsvarets Piranha 3 og Eagle 4 køretøjsflåde], end hvad der i øjeblikket forventes at blive tilført, vil dette forventeligt føre til et større træk på rammeaftalen.

-

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

-

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/07/2023

Send til en kollega

0.047