23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 093-166010
Offentliggjort
17.05.2016
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Skib, brugt, fiskeri, specialfartøj


Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Tekniske Universitet, DTU
30060946
Anker Engelundsvej 1, Building 101A
Kongens Lyngby
2800
DANMARK
Kontaktperson: Lars Peder Hornhaver
Telefon: +45 93511669
E-mail: larho@adm.dtu.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Skib, brugt, fiskeri, specialfartøj.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34513100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der er tale om et brugt skib, som er ved at blive taget ud af fiskeri.

Skibet er specialiseret til at skrabe muslinger og østers i Limfjorden. DTU Aquas metoder til bestemmelse af skaldyrbestande og bestande af fx søstjerner er basalt set en modifikation af de kommercielle teknikker, og det omtalte fartøj er derfor meget egnet til opgaven. Skibet er eksempelvis ideelt til DTU Aquas monitering af muslinge- og østersbestande i indre danske farvande, da det er meget lavbundet, men samtidigt både stabilt og med den nødvendige løftekapacitet. Den specifikke båd har desuden nogle yderligere fordele, fordi den i sammenligning med andre muslingebåde kan gå ind på meget lavt vand, hvilket har stor betydning for DTU Aquas monitering og andre feltundersøgelser. Fartøjet er velholdt og rummer desuden mulighed for udrustning.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der er tale om et brugt skib, som er ved at blive taget ud af fiskeri.

Skibet er specialiseret til at skrabe muslinger og østers i Limfjorden. DTU Aquas metoder til bestemmelse af skaldyrbestande og bestande af fx søstjerner er basalt set en modifikation af de kommercielle teknikker, og det omtalte fartøj er derfor meget egnet til opgaven. Skibet er eksempelvis ideelt til DTU Aquas monitering af muslinge- og østersbestande i indre danske farvande, da det er meget lavbundet, men samtidigt både stabilt og med den nødvendige løftekapacitet. Den specifikke båd har desuden nogle yderligere fordele, fordi den i sammenligning med andre muslingebåde kan gå ind på meget lavt vand, hvilket har stor betydning for DTU Aquas monitering og andre feltundersøgelser. Fartøjet er velholdt og rummer desuden mulighed for udrustning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

 

Skibet er specialiseret til at skrabe muslinger og østers i Limfjorden. Skibet er meget lavbundet, men samtidigt både stabilt og med den nødvendige løftekapacitet.

Den specifikke båd har desuden nogle yderligere fordele, fordi den i sammenligning med andre muslingebåde kan gå ind på meget lavt vand

Disse forhpæd har har stor betydning for DTU Aquas monitering og andre feltundersøgelser.

Fartøjet er velholdt og rummer desuden mulighed for udrustning med elektronisk udstyr til brug for DTU Aquas monitoring

Der findes ikke lignende fartøjer på markedet og alternativet vil være nybyggeri.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
12/05/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
T 122 JaneLene v/Poul Støvlbæk
44666618
Øroddevej 80
Nykøbing Mors
7900
DANMARK
NUTS-kode: DK050
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2016

Send til en kollega

0.047