23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 125-398462
Offentliggjort
03.07.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Direkte tildeling af rammeaftale vedr. Kongsberg skydebanemateriel


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Mariegaard Kristensen
E-mail: fmi-sd-alj07@mil.dk
Telefon: +45 72814197
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Direkte tildeling af rammeaftale vedr. Kongsberg skydebanemateriel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Drift og vedligeholdelse af Forsvarets skydebanekapacitet fra Kongsberg (Kongsberg Target Systems)

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35300000 Våben, ammunition og tilbehør dertil
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En 7-årig rammeaftale vedr. drift og vedligeholdelse af Forsvarets skydebanekapacitet fra Kongsberg (Kongsberg Target Systems)

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Nærværende bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtig-hed indrykkes, idet FMI har besluttet at tildele en 7-årig rammeaftale til en værdi af 45 mio. DKK direkte til Military Equipment Denmark A/S – vedr. drift og vedli-geholdelse af Forsvarets skydebanekapacitet fra Kongsberg (Kongsberg Target Systems), når den nuværende rammeaftale udløber. Det er FMI’s vurdering, at den direkte tildeling kan foretages med hjemmel i forsvars- og sikkerhedsdirekti-vets art. 28, stk. 1, litra e (eneleverandørsituation grundet eksklusive rettighe-der/tekniske grunde). Dette begrundes særligt med, at skydebanemateriellet er udviklet og produceret af Kongsberg, at Kongsberg ejer alle rettighederne til sy-stemet, og at de kun har givet Military Equipment Denmark A/S licens til at sælge materiellet fra Kongsberg til det danske forsvar.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Military Equipment Denmark A/S
CVR-nummer: 10705673
Postadresse: Virkelyst 1
By: Regstrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4220
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 45 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 45 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2023

Send til en kollega

0.047