23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 116-362322
Offentliggjort
19.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Tønder Kommune

Indkøb og rensnings af måtter til Sydjysk Udbuds Samarbejde


Tønder Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Bram van Leeuwen
E-mail: bvl1@toender.dk
Telefon: +45 30704137
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/337801
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Haderslev Kommune
CVR-nummer: 29189757
Postadresse: Christian X`s vej 39
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
E-mail: post@haderslev.dk
Telefon: +45 74343434
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.haderslev.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aabenraa Kommune
CVR-nummer: 29189854
Postadresse: Skelbækvej 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
E-mail: post@aabenraa.dk
Telefon: +45 73767676
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aabenraa.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=370039&B=SUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=370039&B=SUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb og rensnings af måtter til Sydjysk Udbuds Samarbejde

Sagsnr.: 88.12.03-G01-1-23
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39532000 Måtter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb, levering og løbende rensning af rengøringsvenlige: - Indgangs-, indendørs-måtter - Logo-, lege- og lærings-måtter

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb, levering og løbende rensning af rengøringsvenlige: - Indgangs-, indendørs-måtter - Logo-, lege- og lærings-måtter

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det er muligt at forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anslået værdi jf. II.1.5 er bedste forudsætning, eftersom at aftalen overgår fra en vask- og leje-ordning til en købe-ordning, hvortil der skal være mulighed for tilkøb af rensning efter behov.

Beregningen er foretaget på baggrund af nuværende måtte-beholdning i kommunerne, som alle udskiftes til købe-måtter, samt en gennemsnitlig måtterens på 2 gange årligt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Omsætning for de seneste tre afsluttende regnskabsår.

- Soliditetsgrad for de seneste tre afsluttende regnskabsår.

- Egenkapital for de seneste tre afsluttende regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning:

Omsætningen for det seneste afsluttende regnskabsår skal påvise at være minimum +25% højere end den evalueringstekniske pris på køb af måtter til Sydjysk Udbuds Samarbejde jf. bilag 3 – fane 2.

Ved en omsætning for seneste regnskabsår, som ligger under +25% af evalueringstekniske pris på køb af måtter til Sydjysk Udbuds Samarbejde, kan leverandøren afvises, som værende ikke egnet.

Soliditetsgrad:

20 % i seneste disponible regnskabsår.

Ved en soliditetsgrad for det seneste regnskabsår som ligger under 20%, kan leverandøren afvises, som værende ikke egnet

Egenkapital:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv for det seneste afsluttende regnskabsår.

Ved negativ egenkapital for det seneste regnskabsår, eller ved forbehold i revisorpåtegning, kan leverandøren afvises, som værende ikke egnet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/01/2024
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/07/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Under forudsætning at Ordregiver gør brug af samtlige optioner (2 x 12 måneder), vil næste offentliggørelse skulle ske primo/medio 2029

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2023

Send til en kollega

0.047