23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-271018
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

(08.09.2023)
Elis Danmark A/S
2860
Søborg

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Center for Tandplejen, Kantine og Køkken


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Cayan Cetin
E-mail: cce@odense.dk
Telefon: +45 23269877
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/802af789-0a66-40d6-846a-882b91c949b0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/802af789-0a66-40d6-846a-882b91c949b0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/802af789-0a66-40d6-846a-882b91c949b0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Center for Tandplejen, Kantine og Køkken

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører den komplette opgave, dvs. leje og vask af tøjet m.m. på tilbudsgiverens vaskeri, afhentning og tilbagelevering af tøjet m.m., samt logistikken mellem vaskeriet og de forskellige afhentnings- og leveringssteder i Odense Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører den komplette opgave, dvs. leje og vask af tøjet m.m. på tilbudsgiverens vaskeri, afhentning og tilbagelevering af tøjet m.m., samt logistikken mellem vaskeriet og de forskellige afhentnings- og leveringssteder i Odense Kommune.

Kontrakten omfatter Center for Tandplejens, Køkkenets og Kantinernes personale, som er en del af Odense Kommune.

Den udbudte kontrakt har en løbetid på 4 år. Kontrakten kan forlænges i en 12-måneders periode af to omgange.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgivers omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår eller som gennemsnitlige i de 3 seneste regnskabsår udgøre minimum 2 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sammenlignelige referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal angive mindst 3 sammenlignelige referencer, der ikke er ældre end 3 år fra tilbudsfristens dato. Ved sammenlignelige referencer forstås leje– og vaskeløsning af arbejdsbeklædning på tilbudsgiverens vaskeri, herunder afhentning og tilbagelevering af beklædning, samt logistikken mellem vaskeriet og angivne afhentnings- og tilbageleveringssteder.

- Hver enkelt reference skal have en omsætning på minimum 1 mio. kr. pr. år.

- Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder.

- Referencerne skal have været i drift i minimum 2 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/06/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/06/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.1

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2023

Send til en kollega

0.047