23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 084-254337
Offentliggjort
28.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

ODENSE RENOVATION A/S

Vindere

1 stk. 100% el-dreven kranbil med kroghejs

(28.06.2023)
SCANIA DANMARK A/S
Industribuen 19
DK-2635 Ishøj

1 stk. 100% el-dreven kranbil med kroghejs


ODENSE RENOVATION A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ODENSE RENOVATION A/S
CVR-nummer: 17414070
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Fuglsang
E-mail: ofd@odenserenovation.dk
Telefon: +45 63138200
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odenserenovation.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/odense-renovation/tenderinformationshow.aspx?Id=140948
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

1 stk. 100% el-dreven kranbil med kroghejs

Sagsnr.: 140948
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34211300 Karosserier til lastbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af 1 stk. 100% el-dreven kranbil med wirehejs og to løse komprimatorkasser til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42414410 Lastbilkraner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af 1 stk. 100% el-dreven kranbil med wirehejs og to løse komprimatorkasser til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere.

Nærmere beskrivelse af chassis og kran, wirehejs og komprimatorkasser kan ses i Bilag 1 - Kravspecifikation i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Samlet konkurrencepris / Vægtning: 70
Omkostningskriterium - Navn: Funktionalitet - inkl. miljø- og arbejdsmiljøfaktorer / Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapitalen skal have været positiv i hvert af de seneste tre regnskabsår.

</p>

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/05/2023
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Odense Renovation

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere eller deres repræsentanter har ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2023

Send til en kollega

0.047