23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 079-238510
Offentliggjort
21.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejen kommune

Vindere

Drift og vedligeholdelse af gadelysanlæg i Vejen Kommune

(04.07.2023)
ENERGI FYN ERHVERV A/S
Sanderumvej 16
5250 Odense SV

Drift og vedligeholdelse af gadelysanlæg i Vejen Kommune


Vejen kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Troels Poulsen
E-mail: tropo@vejen.dk
Telefon: +45 79965000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vejen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/vejen-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=140354
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af gadelysanlæg i Vejen Kommune

Sagsnr.: 140354
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud gennemføres med henblik på indgåelse af kontrakt på at drive og vedligeholdegadebelysningsanlægget i Vejen Kommune samt anlæggelse af mindre gadelysanlæg f.eks iforbindelse med udstykninger og udvidelse af bestående anlæg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928530 Gadelygter
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
45316110 Installation af gadebelysningsudstyr
34996000 Styre-, sikkerheds- eller signaludstyr til veje
31527200 Udendørsbelysning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejen Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud gennemføres med henblik på indgåelse af kontrakt på at drive og vedligeholdegadebelysningsanlægget i Vejen Kommune samt anlæggelse af mindre gadelysanlæg f.eks iforbindelse med udstykninger og udvidelse af bestående anlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

<ul><li>Samlet omsætning de seneste tre regnskabsår.</li><li>Soliditetsgrad</li></ul>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Samlet omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. år i de seneste tre regnskabsår.Soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

<ul><li>Udførelse af tjenesteydelser af denne type</li><li>Minimum 2 ledende medarbejdere</li></ul><br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den bydende skal have udført mindst tre tilsvarende opgaver udført inden for de seneste tre år.Med tilsvarende menes servicering af gadebelysning både drift og anlæg.En tilsvarende reference skal have en samlet kontraktværdi på mindst 1 mio kr. ekskl. Moms.Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, herunder fordelingen af drift- ogvedligeholdelsesopgaver og moderniseringsopgaver, kontraktsum pr. år fordelt og, tidspunkt forudførelsen (dato) og modtager af opgaven (kontaktoplysninger på kontaktperson).Firmaets gennemsnitlige antal beskæftigede i virksomheden de seneste 3 år skal være minimum 2overmontør (ledende medarbejder).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/04/2023

Send til en kollega

0.047