23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 065-191272
Offentliggjort
31.03.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://s2c.mercell.com/today/34390

Udbyder

Nord Energi Net A/S

60/10 kV transformere


Nord Energi Net A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nord Energi Net A/S
CVR-nummer: 25399269
Postadresse: Ørstedsvej 2
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://nordenerginet.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://s2c.mercell.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Veksel A/S
CVR-nummer: 25387163
Postadresse: Spodsbjerg 141
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5900
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.veksel.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://s2c.mercell.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ravdex A/S
CVR-nummer: 25624475
Postadresse: Tårupstrandvej 15
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ravdex.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://s2c.mercell.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Flow Elnet A/S
CVR-nummer: 25119150
Postadresse: Fåborgvej 44
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://flow-elnet.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://s2c.mercell.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TREFOR El-net A/S
CVR-nummer: 20806397
Postadresse: Kokbjerg 30
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.trefor.dk/elnet/
Internetadresse for køberprofilen: https://s2c.mercell.com/buyer/23040
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TREFOR El-Net Øst A/S
CVR-nummer: 32268498
Postadresse: Industri 1
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Nyrop
E-mail: tiny@servia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.trefor.dk/elnet/oest/
Internetadresse for køberprofilen: https://s2c.mercell.com/buyer/23040
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://s2c.mercell.com/today/34390
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://s2c.mercell.com/today/34390
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

60/10 kV transformere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31170000 Transformatorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 630 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Alle delaftaler indgås som rammeaftaler med flere leverandører, som ved miniudbud i kontaktperioden opfordres til at afgive tilbud på konkrete ordre.

Leverandører der ansøger om prækvalifikation søger om prækvalifikation på alle delaftaler. En leverandør kan ikke ansøge om optagelse på kun én delaftale.

Alle Tilbudsgivere, der afgiver et endeligt tilbud der er konditionsmæssigt, tildeles alle rammeaftalen og kan herefter deltage i kommende miniudbud. Hvert miniudbud vil blive evalueret for sig og en leveranceaftale vil blive indgået med den Tilbudsgiver der vinder miniudbuddet.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Veksel A/S

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Konkrete indkøb foretages med forudgående miniudbud, som vil blive evalueret hver for sig og en leveranceaftale vil blive indgået med den Tilbudsgiver der vinder miniudbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringtid / Vægtning: 0-40%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 0-40%
Pris - Vægtning: 60-80%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 84 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulig forlængelse i yderligere 3x12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt. levering af 60/10 kV transformere til brug for installation kystnært og inden for EU. Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ravdex A/S

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Konkrete indkøb foretages med forudgående miniudbud, som vil blive evalueret hver for sig og en leveranceaftale vil blive indgået med den Tilbudsgiver der vinder miniudbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 0-40%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 0-40%
Pris - Vægtning: 60-80%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 84 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulig forlængelse i yderligere 3x12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt. levering af 60/10 kV transformere til brug for installation kystnært og inden for EU. Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Flow Elnet A/S

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Konkrete indkøb foretages med forudgående miniudbud, som vil blive evalueret hver for sig og en leveranceaftale vil blive indgået med den Tilbudsgiver der vinder miniudbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 0-40%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 0-40%
Pris - Vægtning: 60-80%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 84 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulig forlængelse i yderligere 3x12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt. levering af 60/10 kV transformere til brug for installation kystnært og inden for EU. Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Nord Energi Net A/S

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Konkrete indkøb foretages med forudgående miniudbud, som vil blive evalueret hver for sig og en leveranceaftale vil blive indgået med den Tilbudsgiver der vinder miniudbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 0-40%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 0-40%
Pris - Vægtning: 60-80%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 252 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulig forlængelse i yderligere 3x12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt. levering af 60/10 kV transformere til brug for installation kystnært og inden for EU. Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TREFOR El-net A/S

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Konkrete indkøb foretages med forudgående miniudbud, som vil blive evalueret hver for sig og en leveranceaftale vil blive indgået med den Tilbudsgiver der vinder miniudbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 0-40%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 0-40%
Pris - Vægtning: 60-80%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 672 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulig forlængelse i yderligere 3x12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt. levering af 60/10 kV transformere til brug for installation kystnært og inden for EU. Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TREFOR El-Net Øst A/S

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31170000 Transformatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.

Konkrete indkøb foretages med forudgående miniudbud, som vil blive evalueret hver for sig og en leveranceaftale vil blive indgået med den Tilbudsgiver der vinder miniudbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 0-40%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 0-40%
Pris - Vægtning: 60-80%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 84 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulig forlængelse i yderligere 3x12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt. levering af 60/10 kV transformere til brug for installation kystnært og inden for EU. Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende nøgletal skal oplyses, og skal overholde nedenstående krav

- Årsomsætning

- Egenkapital

- Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. Årsomsætning for de seneste tre (3) afsluttede og reviderede regnskabsår. Der stilles krav om en gennemsnits-/minimumsomsætning på DKK 50 mio. p.a.

2. Egenkapitalen skal have været positiv i de seneste tre (3) år og ikke mindre end DKK 50. mio. det seneste regnskabsår.

3. Soliditetsgraden skal minimum være 15 procent i de seneste tre (3) regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal vedlægges referencer. Ansøger bør oplyse følgende pr. reference:

- Antal

- Størrelse (MVA)

- Spændingsniveau

- Leveringstidspunkt

- Geografisk leveringssted

- ”Atmospheric corrosivity category”

- Information om eventuel garantisag vedr. overfladebehandling

- Kunde

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger enten har påbegyndt eller udført mindst tre (3) referencer inden for de seneste tre (3) år, der omfatter levering af transformere inden for spændingsniveauerne 50-110/10-30 kV til brug for installation kystnært og inden for EU.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave. I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.2.2. henset til relevansen og sammenligneligheden af den udbudte opgave.

Der lægges i særlig grad vægt på, at der er så stor en lighed med den udbudte opgave som muligt. levering af 60/10 kV transformere til brug for installation kystnært og inden for EU. Derudover lægger Ordregiver vægt på at referenceprojektet er færdiggjort. Dvs. referencer, som er “udført”, vægter højere end referencer, som er “påbegyndt”.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/04/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende forhandlingstilbud. Ordregiver forventer at gennemføre en forhandlingsrunde, men forbeholder sig ligeledes retten til at afholde flere forhandlingsrunder. Førnævnte vil til enhver tid ske ved forudgående underretning til samtlige tilbudsgivere.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2023

Send til en kollega

0.047