23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 050-145203
Offentliggjort
10.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Øresundsbro Konsortiet

Vindere

(09.06.2023)
NCC Industry Aktiebolag
NCC Industry AB
17080 SOLNA

Beläggningsarbete 2023


Øresundsbro Konsortiet

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Øresundsbro Konsortiet
Nationellt registreringsnummer: 24246787
Postadress: Vester Søgade 10
Ort: København V
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Gustaf Persson
E-post: gup@oresundsbron.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oresundsbron.com
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afygtawqiz&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afygtawqiz&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Beläggningsarbete 2023

Referensnummer: 23/15
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50230000 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser större beläggningsarbeten på Öresundsförbindelsen samt mindre drifts- och underhållsarbeten som avropas vid behov.

Takvolym 55 000 000 SEK.

Avtalet löper 24 månader från undertecknande med möjlighet till förlängning om 12 + 12 månader.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser större beläggningsarbeten på Öresundsförbindelsen samt mindre drifts- och underhållsarbeten som avropas vid behov.

Takvolym 55 000 000 SEK.

Avtalet löper 24 månader från undertecknande med möjlighet till förlängning om 12 + 12 månader.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 40 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2023
Slut: 31/05/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/04/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Danska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/08/2023
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 21/04/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Ort: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Land: Danmark
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/03/2023

Send til en kollega

0.047