23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 018-048556
Offentliggjort
25.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Varde kommune

Vindere

Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel

(11.08.2023)
LINDE BRANDMATERIEL ApS
Industrivej 51 A
4000 Roskilde

Opdateringer

Rettelse
(22.02.2023)

II.2.14)
I stedet for:
Læses:
Ordregiver har lagt en ny tilbudsliste ind med titlen "Tilbudslisten version 2". 

Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel


Varde kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde kommune
CVR-nummer: 29189811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: Emma Torp-Iversen
E-mail: etor@varde.dk
Telefon: +45 79946800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.varde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Emma Torp-Iversen
E-mail: etor@varde.dk
Telefon: +45 79947455
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vejen.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
CVR-nummer: 29189765
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7200
Land: Danmark
Kontaktperson: Emma Torp-Iversen
E-mail: etor@varde.dk
Telefon: +45 79947455
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.billund.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/vardekommune/tenderinformationshow.aspx?Id=133260
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel

Sagsnr.: 133260
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35110000 Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til Varde, Vejen og Billund Kommune.

Varde Kommune, udbudskonsulent Emma Torp-Iversen er tovholder i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet, og varetager indtil aftaleskrivning al kommunikation vedrørende udbuddet.

Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte leverandører som individuelle juridiske parter. Det betyder, at hver deltagende kommune er en selvstændig juridisk myndighed, hvilket medfører, at der skal indgås særskilt aftale med hver af de deltagende kommuner. Det betyder ligeledes, at hver kommune selv træffer afgørelse om, man ønsker at gøre brug af eventuelle optioner.

Tovholderkommunen fortsætter efter aftaleskrivning som koordinator for den indgåede indkøbsaftale. Alle forhold vedrørende indkøbsaftalen, som har relevans for alle de tilsluttede kommuner, forsøges kommunikeret via tovholder. Tovholderkommunen koordinerer prisreguleringer samt stillingtagen til eventuel forlængelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til Varde, Vejen og Billund Kommune.

Varde Kommune, udbudskonsulent Emma Torp-Iversen er tovholder i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet, og varetager indtil aftaleskrivning al kommunikation vedrørende udbuddet.

Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte leverandører som individuelle juridiske parter. Det betyder, at hver deltagende kommune er en selvstændig juridisk myndighed, hvilket medfører, at der skal indgås særskilt aftale med hver af de deltagende kommuner. Det betyder ligeledes, at hver kommune selv træffer afgørelse om, man ønsker at gøre brug af eventuelle optioner.

Tovholderkommunen fortsætter efter aftaleskrivning som koordinator for den indgåede indkøbsaftale. Alle forhold vedrørende indkøbsaftalen, som har relevans for alle de tilsluttede kommuner, forsøges kommunikeret via tovholder. Tovholderkommunen koordinerer prisreguleringer samt stillingtagen til eventuel forlængelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf.

Udbudslovens § 143:

Referencer – minimum 3 - over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ved sammenlignelige referencer forstås levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til en kunde med flere lokationer i forskellige størrelser. Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurderer Tilbudsgivers egnethed og evne til at løse opgaven. Tilbudsgiver skal have fornøden autorisation til at kunne trykprøve slanger, jf. DBI vejledning nr. 38.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer: Mindst 3 for de seneste 3 år.

Krav om autorisation til at trykprøve slanger, jf. DBI vejledning nr. 38

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/02/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2023

Send til en kollega

0.079