23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 013-033102
Offentliggjort
18.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

KAB

Vindere

Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevet elværktøj til KAB-Fællesskabet 2023

(22.05.2023)
Stark Danmark A/S
Skanderborgvej 277
8260 Viby J

Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevet elværktøj til KAB-Fællesskabet 2023

(22.05.2023)
SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION DENMARK A/S
Park Allé 370
2605 Brøndby

Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevet elværktøj til KAB-Fællesskabet 2023


KAB

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Enghavevej 81
By: København SV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontaktperson: Mogens Linnet
E-mail: mogli@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/194552634.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/194552634.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/194552634.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen administrationsorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeudbud for vareindkøb og levering af batteridrevet elværktøj til KAB-Fællesskabet 2023

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42652000 Elektromekanisk håndværktøj
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette offentlige udbud vedrører rammeaftale om vareindkøb og levering af batteridrevet elværktøj, tilbehør og batteritilbehør til KAB-Fællesskabet via. KAB-Fællesskabets indkøbsportal.

Rammeudbud der omfatter, salg via indkøbsportalen af:

- Batteridrevet elværktøj

- Tilbehør til batteridrevet elværktøj

- Tilgang til miniudbud for samlet indkøb på 30.000 kr. og derover.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31440000 Batterier
44511000 Håndværktøj
44512000 Diverse håndværktøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette offentlige udbud vedrører rammeaftale om varekøb og levering af batteridrevet elværktøj til KAB-Fællesskabet via KAB-Fællesskabets indkøbsportal. KAB-Fællesskabets indkøbsportal er konstrueret på Mercells indkøbsportalløsning og supporteres og drives af Mercell. KAB har deri deres egen indkøbsportal, hvilket dette rammeudbud vil give de to vindende Tilbudsgivere adgang til.

De to Tilbudsgivere med de bedste tilbud vil få adgang til KAB-Fællesskabets indkøbsportal med hele deres produktkatalog af batteridrevet elværktøj, hvorfra driften i alle KAB-Fællesskabets boligafdelinger vil have adgang til at købe varer.

Rammekontrakten omfatter salg via indkøbsportalen af:

- Batteridrevet elværktøj

- Tilbehør til batteridrevet elværktøj

- Tilgang til miniudbud for samlet indkøb på 30.000 kr. og derover.

Udbuddet er et rammeudbud, hvor de to bedste tilbud indgår en rammeaftale med KAB-Fællesskabet om salg og levering af batteridrevet elværktøj, og hvor bestilling og køb foregår via KAB-Fællesskabets indkøbsportal. På indkøbsportalen vil Ordregivers ansatte bestemme, hvilken Leverandør, der skal have hvilken ordre tildelt direkte, alt efter hvordan pris og produkter passer til den ansattes behov efter en professionel vurdering.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 2.500.000 danske kr. ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for Ordregiver. Sammenlagt er det for hele den potentielle kontraktperiode 24 mdr. plus to gange 12 mdr. optioner 10.000.000 kr.

Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets Bilag 2 - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperiode 24 mdr. plus 2 gange 12 mdr. optioner

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel formåen:

For at sikre, at Tilbudsgiver har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, skal Tilbudsgiver i ESPD'et oplyse/beskrive, at følgende krav som minimum opfyldes af Tilbudsgiver:

a. Positiv egenkapital i de seneste tre regnskabsår

b. Nettoomsætning på minimum 2.000.000 DKK ekskl. moms i de seneste tre regnskabsår

c. Dokumentation for, at Tilbudsgiver har en gyldig erhvervsansvarsforsikring med en årlig dækningssum på minimum 10.000.000 DKK, eller en erklæring fra et forsikringsselskab om, at Tilbudsgiveren vil kunne godkendes til at tegne en sådan forsikring.

Det gælder også, selvom Tilbudsgiver ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a. Positiv egenkapital i de seneste tre regnskabsår

b. Nettoomsætning på minimum 2.000.000 DKK ekskl. moms i de seneste tre regnskabsår

c. Dokumentation for, at Tilbudsgiver har en gyldig erhvervsansvarsforsikring med en årlig dækningssum på minimum 10.000.000 DKK, eller en erklæring fra et forsikringsselskab om, at Tilbudsgiveren vil kunne godkendes til at tegne en sådan forsikring.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer:

Som dokumentation for, at Tilbudsgiveren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen, skal Tilbudsgiveren oplyse tre referencer, som hver eller i forening viser erfaring med salg og levering af batteridrevet elværktøj i et løbende forretningsforhold (såsom rammekontrakter eller længere salgs- og leveringsaftaler med en kunde på mindst seks måneder). Tilbudsgivers referencer skal vise erfaring med opgaver, som er sammenlignelige med den udbudte, hvor Tilbudsgiveren i et løbende forretningsforhold:

a. Har solgt og leveret batteridrevet elværktøj til samme kunde for mindst 50.000 kr. i et løbende forretningsforhold

b. Modtaget ordrer igennem e-handelsportaler.

Tilbudsgiveren kan højst oplyse tre referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Tilbudsgiveren skal oplyse følgende for hver af referencerne:

- Hvem hovedkunden/firmaet på kontrakten/aftalen er

- Kontraktens løbetid, herunder starttidspunkt og eventuelt sluttidspunkt

- Kontraktens værdi (ved igangværende kontrakter angives både forventede værdi for hele aftaleperioden samt værdien fra kontraktstart til nu).

Hvis Tilbudsgiveren oplyser flere end tre referencer, vil KAB alene se på de tre første referencer i forhold til vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig formåen er opfyldt.

Referenceprojekter til opfyldelse af mindstekravene må maksimalt være tre år på tidspunktet for tilbudsafgivelse, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end tre år siden. Referencer til opfyldelse af mindstekravene skal alle vedrøre opgaver, som enten er afsluttede, eller hvor Tilbudsgiveren mindst har udført seks måneders arbejde på tidspunktet for tilbudsafgivelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencer:

Som dokumentation for, at Tilbudsgiveren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen, skal Tilbudsgiveren oplyse tre referencer, som hver eller i forening viser erfaring med salg og levering af batteridrevet elværktøj i et løbende forretningsforhold (såsom rammekontrakter eller længere salgs- og leveringsaftaler med en kunde på mindst seks måneder). Tilbudsgivers referencer skal vise erfaring med opgaver, som er sammenlignelige med den udbudte, hvor Tilbudsgiveren i et løbende forretningsforhold:

a. Har solgt og leveret batteridrevet elværktøj til samme kunde for mindst 50.000 kr. i et løbende forretningsforhold

b. Modtaget ordrer igennem e-handelsportaler.

Tilbudsgiveren kan højst oplyse tre referencer, som dokumenterer erfaring med ovenstående forhold. Tilbudsgiveren skal oplyse følgende for hver af referencerne:

- Hvem hovedkunden/firmaet på kontrakten/aftalen er

- Kontraktens løbetid, herunder starttidspunkt og eventuelt sluttidspunkt

- Kontraktens værdi (ved igangværende kontrakter angives både forventede værdi for hele aftaleperioden samt værdien fra kontraktstart til nu).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/02/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2023

Send til en kollega

0.047