23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 155-445883
Offentliggjort
12.08.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Vindere

(12.08.2022)
INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach

Indkøb af gasmotor (VGM) til VEKS. Gasmotor placeret på Solrød varmeværk, der ejes af VEKS.


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Jørgensen
E-mail: uj@veks.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.veks.dk
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af gasmotor (VGM) til VEKS. Gasmotor placeret på Solrød varmeværk, der ejes af VEKS.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31120000 Generatorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

VEKS' gasmotor (VGM), der får leveret biogas fra Solrød Biogas A/S og fysisk er placeret på Solrød varmeværk (ejet af VEKS), skal udskiftes, da denne vurderes at være udtjent.

Efter en samlet vurdering af forholdene beskrevet i nærværende bekendtgørelse, er det VEKS' vurdering, at der kun er én aktør på markedet, som kan levere en ny gasmotor. VEKS har derfor til hensigt at indgå aftale med INNIO Jenbacher GmbH & Co OG ("Jenbacher") uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra c, ii).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 5 095 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31120000 Generatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

VEKS' gasmotor (VGM), der får leveret biogas fra Solrød Biogas A/S og fysisk er placeret på Solrød varmeværk (ejet af VEKS), skal udskiftes, da denne vurderes at være udtjent.

Efter en samlet vurdering af forholdene beskrevet nedenfor, er det VEKS' vurdering, at der kun er én aktør på markedet, som kan levere en ny gasmotor. VEKS har derfor til hensigt at indgå aftale med Jenbacher uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra c, ii).

Den manglende konkurrence skyldes bl.a. følgende forhold:

- Udskiftningen af motoren til et andet fabrikat end Jenbacher forudsætter andre indbygningsmål end de eksisterende. Der skal derfor foretages indgreb i gulvets konstruktion. Et sådant indgreb i den eksisterende konstruktion medfører en påvirkning af motorbygningens øvrige konstruktioner, hvilket ikke er acceptabelt for VEKS.

- En ny motor vurderes at have andre driftsdata, hvilket indebærer, at der skal foretages en ændring af varmebalancen og dimensioneringen af de eksisterende installationer, herunder udstødning og lyddæmpning. En afledt effekt heraf er bl.a., at der skal foretages ændringer i eksisterende udstyr, såsom rørdimensioner, vekslere og pumper.

- Der skal endvidere foretages en ombygning og genberegning af røggassystemet samt olie- og kølesystemet, da disse er opbygget ud fra den nuværende motor.

- Det vurderes, at en ny motor fra en alternativ leverandør ikke umiddelbart kan tilsluttes eksisterende generator uden større ombygninger, og en ny generator vil medføre, at nye krav skal overholdes for tilslutning til elsystemet.

- En ny motor forudsætter, at der skal indbygges ny styring og hardware i den eksisterende styretavle.

- Det kan ikke udelukkes, at en ny motor og generator fra en alternativ leverandør, vil kræve en ny ansøgning om tilskud til elproduktion efter nye regler, hvilket kan medføre at projektet af driftsøkonomiske årsager ikke kan gennemføres.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

VEKS' gasmotor (VGM), der får leveret biogas fra Solrød Biogas A/S og fysisk er placeret på Solrød varmeværk (ejet af VEKS), skal udskiftes, da denne vurderes at være udtjent.

Efter en samlet vurdering af forholdene beskrevet nedenfor, er det VEKS' vurdering, at der kun er én aktør på markedet, som kan levere en ny gasmotor. VEKS har derfor til hensigt at indgå aftale med Jenbacher uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra c, ii).

Den manglende konkurrence skyldes bl.a. følgende forhold:

- Udskiftningen af motoren til et andet fabrikat end Jenbacher forudsætter andre indbygningsmål end de eksisterende. Der skal derfor foretages indgreb i gulvets konstruktion. Et sådant indgreb i den eksisterende konstruktion medfører en påvirkning af motorbygningens øvrige konstruktioner, hvilket ikke er acceptabelt for VEKS.

- En ny motor vurderes at have andre driftsdata, hvilket indebærer, at der skal foretages en ændring af varmebalancen og dimensioneringen af de eksisterende installationer, herunder udstødning og lyddæmpning. En afledt effekt heraf er bl.a., at der skal foretages ændringer i eksisterende udstyr, såsom rørdimensioner, vekslere og pumper.

- Der skal endvidere foretages en ombygning og genberegning af røggassystemet samt olie- og kølesystemet, da disse er opbygget ud fra den nuværende motor.

- Det vurderes, at en ny motor fra en alternativ leverandør ikke umiddelbart kan tilsluttes eksisterende generator uden større ombygninger, og en ny generator vil medføre, at nye krav skal overholdes for tilslutning til elsystemet.

- En ny motor forudsætter, at der skal indbygges ny styring og hardware i den eksisterende styretavle.

- Det kan ikke udelukkes, at en ny motor og generator fra en alternativ leverandør, vil kræve en ny ansøgning om tilskud til elproduktion efter nye regler, hvilket kan medføre at projektet af driftsøkonomiske årsager ikke kan gennemføres.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/08/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
CVR-nummer: Firma ID: FN 239923d
Postadresse: Achenseestr. 1-3
By: Jenbach
NUTS-kode: AT Österreich
Postnummer: A-6200
Land: Østrig
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 095 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2022

Send til en kollega

0.047