23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-353211
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Kontrakt om færdigprojektering, bygning og levering af et repræsentationsskib til Udviklingsselskabet By & Havn I/S


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Larsen
E-mail: thomas.larsen@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c2a6ccaf-167e-4981-b346-de7d63f76f60/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://byoghavn.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om færdigprojektering, bygning og levering af et repræsentationsskib til Udviklingsselskabet By & Havn I/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34500000 Skibe og både
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S udbyder en kontrakt om færdigprojektering, bygning og levering af et repræsentationsskib til Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34510000 Skibe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

By & Havns opgave er at varetage driften af Københavns Havn samt udvikle selskabets arealer bl.a. omkring Københavns Havn. Til brug for repræsentativ sejlads i Københavns Havn råder By & Havn i dag over fartøjet ”Portus”. Da By & Havn har et ønske om at påvirke miljøet i og omkring havnen mindst muligt, har By & Havn valgt at udfase den gamle "Portus" og udbyde en mere moderne og eldrevet ”Portus” for på den måde at fremtidssikre sejladsen for By & Havn. Fartøjet skal bygges og udrustes med henblik på to-mandsbetjening samt 24 passagerer om bord.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Materialevalg overbygning / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Garanti / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 070-177759
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kontrakt om færdigprojektering, bygning og levering af et repræsentationsskib til Udviklingsselskabet By & Havn I/S

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

By & Havn modtog indledende tilbud fra 2 virksomheder. Begge indledende tilbud oversteg væsentligt den af By & Havn oprindeligt anslåede kontraktværdi på 9 mio. DKK, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.6), samt By & Havns budget for opgaven. By & Havn har derfor valgt at annullere udbuddet med henblik på genudbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.047