23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 215-527175
Offentliggjort
04.11.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(04.11.2020)
Hupfer Danmark ApS
Nældebjerg Alle 8
2670 Greve

Containervogne til Von Roll transportsystem, Hvidovre Hospital

(29.04.2021)
HUPFER DANMARK ApS
Nældebjerg Alle 8
2670 Greve

Containervogne til Von Roll transportsystem, Hvidovre Hospital


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Telefon: +45 20573433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Containervogne til Von Roll transportsystem, Hvidovre Hospital

Sagsnr.: 2927
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34221000 Mobile containere til specielle formål
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af rustfri stål containere til hospitalets 50 år gamle »Von Roll transportanlæg«.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 936 750.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44613600 Containere på hjul
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Hvidovre Hospital

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af rustfri stål containere til hospitalets 50 år gamle »Von Roll transportanlæg«.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på levering af yderligere 25 stk. vogne til transportanlægget.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anlægget og containerne er specielt konstrueret til hospitalet ifm. med dettes opførelsen. Von Roll transportanlægget er 1 af 4 transportanlæg i Europa og det eneste i Danmark. De specieludviklede containere findes ikke i andre anlæg og er derfor unikke i sin udformning.

Containerne fragtes rundt på drivværker i et lofthængt transportsystem (Von Roll) i tunneler under hospitalet. Containerne er speciel designet til bl.a. transportanlæggets sende- og modtagestationer og der stilles en lang række af specielle krav til funktionaliteten, udformningen, fleksibiliteten og materialet for at systemet kan køre fejlfrit. Transportsystemet er livsnerven på hospitalet da al vare- og affaldstransport foregår i anlægget.

De nye containere skal overholde en del krav til dimensioner for at kunne bruges til Von Roll transportanlægget, krav til materiale ifm. vask, skader og reparationer samt funktionelle og ergonomiske krav ifm. den daglige anvendelse af containerne.

Krav til materialer og dimensioner er listet herunder:

1) Container krop:

— Udføres i rustfri stål

— Egenvægt max 120 kg.

— Konstruktion for samlet vægt på op til 300 kg.

— Dimension 992 x 700 x 1070 mm.

— Containeren udføres som fuldsvejst

— Skal kunne tåle vask ved temperatur op til 100 ˚C

— Skal kunne tåle vask med regionsbestemte rengøringsmidler

— Containerne skal kunne tåle vask uendelig antal gange om dagen uden forringelse af containerens konstruktion, funktionalitet eller påvirkning af materiale

— Skal kunne transporteres af drivværker på Hvidovre Hospitals unikke transportanlæg fra 1960’erne,

— Udføres således at tallerkener fra drivværker kan løfte containeren

— Håndtag i begge ender for manuel kørsel.

2) Container top:

— Dimension 1160 x 680

— Top udføres med trækhul for eksisterende conveyer system. Trækhul udføres uden skarpe kanter. Trækhul udføres på beslag, med mulighed for senere udskiftning ifm. slid.

3) Container døre:

— Container døre udføres med min. 270 ˚ døråbning, med selvhold funktion i åben stilling

— Døre udføres med mekanisk sikret lukning af døre

— Døre udføres som lukket sandwich konstruktion med støjdæmpende materiale

— Mekanisk døråbning

— Mulighed for ophængning af papirsedler på dørene.

4) Vognbund:

— Dimension 1200 x 770 mm.

— Vognbund forberedes til nuværende Colson Ø 160 mm hjul med automatisk retningsbremse på bageste sæt. Total højde for hjul med topplade 195 mm. 4 stk. hjul, et i hvert hjørne

— Vognbund forberedes med huller for hjul fastgørelse med hulafstand 105 x 80 mm.

— Placering af hjul i vognbund udføres som eksisterende containere

— Vognbund udføres med fordybet profil, således at løft på løfteborde ved stationer sker uden fare for tiltning. Profilet skal sørge for at containeren løftes samme sted hver gang

— Tværgående meder på højre og venstre side udføres 20 mm kortere i hver ende end nuværende containere. Afstand mellem gulv og mede udføres som eksisterende

— Langsgående vognbund i begge ender udføres således at det kan kører på rullebaner

— Fenderliste skal være udført i polyoxymethylen.

5) Indvendigt:

— Udføres med indvendige dobbelthylder som eksisterende containere, med senere mulighed for udskiftning.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/10/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Hupfer Danmark ApS
CVR-nummer: 19074374
Postadresse: Nældebjerg Alle 8
By: Greve
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 936 750.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2020

Send til en kollega

0.094