23948sdkhjf
Del siden
Job

Køletekniker, VVS’er eller mekaniker til trykprøvning

Advansor søger en kollega til trykprøvning af køleanlæg og varmepumper til at blive en del af et internationalt team, drevet af at levere de bedste kundeløsninger

Ansøgningsfrist
Løbende optagelse
Forventet start
Hurtigst muligt
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Midtjylland

Din rolle

Som vores nye kollega i tryktest teamet, får du et job med en stor grad af frihed og selvstændighed. Du får en spændende og omskiftelig arbejdsdag, hvor ikke to dage er ens. Du bliver en del af et veletableret team og kommer samtidigt til at indgå i samarbejde med kollegaer på tværs af produktionen, hvor I sammen er med til at sikre den høje kvalitet af vores produkter. Du vil blive en del af en sund virksomhed, med engagerede og dygtige medarbejdere.

Du vil med tryktest teamet få ansvaret for samtlige trykprøvningsopgaver. Arbejdet med trykprøvning kræver fokus på sikkerhed og detaljer. Du skal derfor kunne arbejde struktureret og selvstændigt med opgaverne, samt være god til at bevare overblikket i en hurtigt omskiftelig arbejdsdag.

Der trykprøves med luft op til 140 bar, og arbejdet foregår på virksomheden.

Arbejdsopgaver inkluderer

 • Opsætning og nedtagning af anlæg
 • Lækage søgning
 • Reparation af utætheder
 • Dokumentere resultater og rettelser på anlæg
 • Reparation og vedligehold af trykprøvningsudstyr
 • Dokumentation og kvalitetssikring
 • Analyse af testresultater
 • Montage af overtryksventiler efter endt trykprøvning
 • Udvikle og følge procedurer
 • Deltage i statusmøder

Hvem er du?
Vi forstiller os, at du er køletekniker, VVS’er, mekaniker, produktionsteknolog eller har erfaring med hydraulik eller pneumatik, men vigtigst af alt er, at du har forståelse for tekniske systemer, og gerne vil lære nyt. Det er en fordel, hvis du har erfaring med køleanlæg og forståelse for PI diagrammer, men det er ikke et krav.

Vores koncernssprog er engelsk, og derfor vil det være en forventning, at du kan kommunikere på engelsk. 

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige kvalifikationer:

 • Du er disciplineret og struktureret i forhold til udførelse af egne opgaver
 • Du er selvstændig og praktisk orienteret
 • Du har det store overblik og kan koordinere din egen arbejdsdag
 • Du er fleksibel med hensyn til arbejdstider
 • Du vægter samarbejde højt og er imødekommende overfor kollegaer

Vi tilbyder

Som en del af Team Advansor, vil du komme til at arbejde sammen med mere end 300 dygtige kollegaer fra mere end 20 forskellige nationaliteter og tage del i vores mission: at designe og producere verdens bedste bæredygtige køle- og varmeanlæg. Du vil blive en del af en ambitiøs virksomhed, som sætter pris på et godt arbejdsmiljø, diversitet, og samarbejde. 

Hos Advansor vægter vi medarbejdernes velvære og sikkerhed højt derfor investerer vi gerne i nye teknologier, der kan være med til at forbedre arbejdsglæden. I november 2019 flyttede vi til en helt ny og moderne produktion i Brabrand ved Aarhus, hvor vi f.eks. har udskiftet den traditionelle loddeproces (acetylen og oxygen) med brint, som er en helt ren forbrænding, der gør at vores medarbejdere ikke påvirkes af skadelige stoffer som ved traditionel lodning.
 
Vi tilbyder fleksible arbejdstider, hvor du selv bestemmer, om du begynder din arbejdsdag kl. 6 eller 8 om morgenen. Derudover får du mulighed for adgang til vores fitnesscenter og Danmarks måske bedste kantine med både morgenmad og frokost.

Du får sygeforsikring, mens lønnen aftales på baggrund af dine kvalifikationer.  

Placering i Brabrand, tæt på E45 og med busstoppested indenfor gåafstand.

 

Refrigeration technician, Plumber or Mechanic for Pressure Testing

Advansor is looking for a new colleague for pressure testing of refrigerant systems and heat pumps to join an international team, driven by finding the best customer solutions

Your role

As our new colleague in the Pressure Test Team, you will get a job with a large degree of freedom and independence. You will be working in a dynamic environment with various tasks from day to day. You will be part of a well-established team and at the same time collaborate closely with colleagues across the production line, where you, as a team, will help to ensure the high quality of our products. You will become a part of a healthy company, with committed and skilled employees.

With the pressure test team, you will be responsible for all the pressure testing tasks. Working with pressure testing requires focus on safety while being detail oriented. We expect that you can work in a structured and independent manner, and that you are good at maintaining the overview in a fast-paced environment.

Pressure test are carried out with air up to 140 bar, and the work takes place onsite, at the company’s premises.

Tasks include

 • Setting up and dismantling of racks
 • Locating leaks
 • Repairing leaks
 • Document results and corrections on racks
 • Repair and maintenance of pressure testing equipment
 • Documentation and quality assurance
 • Analysing test results
 • Installation of pressure relief valves after completion of pressure testing
 • Develop and follow procedures
 • Participate in status meetings

Who are you?
You are either a refrigeration technician, plumber, mechanic, production technologist or have experience with hydraulics or pneumatics, but most importantly, you can understand technical systems and are eager to learn. It is an advantage if you have experience with refrigerant systems and PI diagrams, but it is not a requirement.

Our corporate language is English, and it will therefore be an expectation that you can communicate in English.

In addition, we emphasize the following personal qualifications:

 • You are disciplined and structured in relation to carrying out your own tasks
 • You are independent and practically-oriented
 • You have the overview and can coordinate your own work day
 • You are flexible with regard to working hours
 • You value cooperation highly and are a team player

We offer
As part of Team Advansor, you will get to work with more than 300 competent colleagues of more than 20 different nationalities and join us in our mission to design and produce the world’s best sustainable climate solutions. You will become a part of a highly ambitious company that values a healthy working environment, diversity, and teamwork.

At Advansor, we prioritize the employees’ well-being and safety, and therefore, we are not afraid of investing in new technologies to improve working conditions. During November 2019, we moved to our new premises with a brand new and modern production in Brabrand, near Aarhus. We have replaced the older soldering technique (acetylene and oxygen) with hydrogen, which has a cleaner combustion to avoid harmful chemical fumes.

We offer flexible working hours, where you will be able to decide when you want to start your day, as long as it is between 6 am and 8 am. Furthermore, you will get the possibility to sign up for our fitness facilities and probably the best canteen you have ever tried, offering both breakfast and lunch.

You will get health insurance, while your salary is agreed upon based on your qualifications.

Our location is in Brabrand, close to the highway E45 and with bus stops nearby, enabling easy access.

 

Advansor A/S
Rosbjergvej 7a
8220 Brabrand
Midtjylland
Danmark

Sådan ansøger du

Interesseret?

Du er velkommen til at skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Hvis du vil vide mere om jobbet eller Advansor generelt, kan du kontakte Team Lead Pressure Test, Henrik Bækgaard Jensen på 8676 7573 eller e-mail HBJ@advansor.com.

Interested?

You are welcome to write your application in either Danish or English.

If you want to know more about the position or Advansor in general, feel free to contact Team Lead Pressure Test, Henrik Bækgaard Jensen at 8676 7573 or e-mail HBJ@advansor.com.

Søg job

Send til en kollega

0.047