23948sdkhjf
Del siden
Job

Fiskeristyrelsen søger 1. styrmænd og overstyrmænd

Er du en velkvalificeret styrmand? Er du omstillingsparat og serviceminded? Vil du bidrage til at opfylde styrelsens ambition om at drive en kompetent offentlig virksomhed med klar og effektiv forvaltning af både kontrol- og tilskudsområdet? Så søger Fiskeristyrelsen et antal 1. styrmænd og overstyrmænd.

Ansøgningsfrist
28. februar 2023
Forventet start
1. april 2023
Antal stillinger
2
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark

Om os

Fiskeristyrelsen varetager ansvaret for kontrol med fiskeriet – såvel det erhvervsmæssige som det rekreative. Regional kontrol i Fiskeristyrelsen omfatter regional kontrol Øst og regional kontrol Vest og beskæftiger ca. 150 medarbejdere, hvoraf 51 medarbejdere er tilknyttet de tre kontrolskibe.

Styrelsens tre fiskerikontrolskibe udfører fiskerikontrol til søs, mens de indgår i redningsberedskabet og varetager SAR-opgaver. Derudover tilbyder skibene bugserassistance til fiskefartøjer og samarbejder med flere andre myndigheder.

Skibene indgår i et tæt samarbejde med de lokale afdelinger, i planlægning og udførelse af kontrollen til lands og til vands.

Stillingerne er pt. på fiskerikontrolskibet Nordsøen og fiskerikontrolskibet Havørnen. Nordsøen

varetager kontrol i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, mens Havørnen kontrollerer de indre farvande. Skibene sejles hver især af tre hold. Der sejles efter en vagtplan, hvor udeperioden er ca. 10-14 dage ad gangen.

Om stillingerne
Som 1. styrmand eller overstyrmand vil du medvirke til at arbejde for at sikre et bæredygtigt fiskeri ved at føre kontrol med såvel EU-regler, som nationale regler på fiskeriområdet. Med til jobbet hører også deltagelse i søredningsopgaver.

Du vil primært være beskæftiget med fiskerikontrol, som foregår til søs. Du vil være med til at sikre kontrollens planlægning og udførelse, der bl.a. indebærer bording af fiskefartøjer. Som overstyrmand er du en stærk faglig leder og arbejdsleder, som kan varetage oplæringen af skibsassistenter i fiskerikontrol. Som 1. styrmand skal du være indstillet på at blive sidemandsoplært i at udføre kontrol i fiskerierhvervet. Du skal desuden være parat til at følge et uddannelsesforløb som fiskerikontrollør.

Du vil bl.a. skulle tage vare på:

 • brovagt og manøvrering af skibet
 • organisering af SAR-operationer
 • oplæring af skibsassistenter
 • fiskerikontrol med bording, registrering og administration
 • tværfaglig udvikling af fiskerikontrollen i samarbejde med landbaserede afdelinger
 • Udstationeringer på udenlandske kontrolskibe
 • ISM – herunder eftersyn og vedligehold af sikkerhedsudstyr
 • sygdomsbehandling

Om dig

Vi forventer, at du

 • har skibsførereksamen og gerne sønæringsbevis som skibsfører med alle tilhørende påkrævede beviser
 • udviser myndighed og selvstændighed
 • har forståelse for fiskeriet og interessenthåndtering
 • har gode samarbejdsevner og netværkskompetencer
 • arbejder struktureret og sikrer fremdrift i opgaverne
 • er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk
 • ser dig som rollemodel
 • er leder med ansvar for at fremme det godt arbejdsmiljø
 • forstår betydningen af myndighedsansvar og udøvelsen af myndighed

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som tjenestemand, og med varig ansættelse efter tilfredsstillende prøvetid.

Aflønning følger gældende aftale mellem Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd og Finansministeriet samt gældende lønindplaceringsaftale for skibsofficerer under CO10/TATs forhandlingsområde. Rejseudgifter mellem bopæl og skib refunderes.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tjeneste indtil videre på fiskerikontrolskibet Nordsøen eller fiskerikontrolskibet Havørnen.

 

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen beskæftiger ca. 300 medarbejdere og omfatter en central del, der består af en afdeling i København og en afdeling i Augustenborg, samt den regionale fiskerikontrol, der består af to inspektorater, et fiskerimonitoreringscenter og tre fiskerikontrolskibe.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Nyropsgade 30
1780 København V
Danmark

Sådan ansøger du

Ansøgning
Søg jobbet online ved at trykke på ”søg stillingen” nederst i jobopslaget. Din ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle andre bilag skal være modtaget senest den 28. februar 2023.

Ansættelsessamtaler vil foregå i Kolding og forventes afholdt i uge 10.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 1. skibsfører Bjarne Baagø Beck 72 18 59 68 bbb@fiskeristyrelsen.dk  og 1. skibsfører Hanne Juul Jensen 72 18 56 41, hjj@fiskeristyrelsen.dk

 

Fiskeristyrelsen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset personlig baggrund til at søge.

Søg job

Send til en kollega

0.048