Regnskab budgettering

Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Esbjerg Kommune
Periode(r)
Løbende optagelse


[b]Likviditets- og balancebudgettering

Skolefagkode: 45973
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 216,00 kr.
Pris for ledige: 1107,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1107,00 kr.

Målgruppe
Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen.Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Formål:
Deltageren kommer til at arbejde med budgetlægningen vedr. likviditetsbudgettet og efterfølgende balancebudget og kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på likviditeten.

Indhold:
Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. likviditetsbudgettet og efterfølgende balancebudget.Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på likviditeten.Resultatbudgettering
Skolefagkode: 45971
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 216,00 kr.
Pris for ledige: 1107,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1107,00 kr.

Målgruppe
Administrative medarbejdere med hovedbeskæftigelse i regnskabs-/økonomifunktionen.Herudover medarbejdere på ledelsesniveau med behov for viden omkring budgettering og efterfølgende rapportering af økonomiske informationer.

Formål:
Deltageren kommer til at arbejde med resultatbudgetter med udgangspunkt i aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter, herunder vurdere effekten af ændringer i budgetforudsætningerne og deres påvirkning af resultatet.

Indhold:
Deltageren kan arbejde med budgetlægningen vedr. resultatbudgettet, herunder foretage udarbejdelse af aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter.Deltageren kan gennem budgetteringsprocessen vurdere hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultat.Udarbejdelse af budgetkontrol
Skolefagkode: 40044
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 216,00 kr.
Pris for ledige: 1107,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1107,00 kr.

Målgruppe
Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

Formål:
På kurset er der fokus på at planlægge og gennemføre en budgetkontrol med placering af budgetansvar. Herunder, hvordan man rapporterer til de budgetansvarlige og ledelsen. Der arbejdes også med formuleringer for mulige nye alternativer.

Indhold:
Deltageren kan selvstændigt gennemføre budgetkontrol og som led i virksomhedens økonomistyring selvstændigt lokalisere, vurdere og rapportere budgetafvigelser. Deltageren kan lokalisere et budgetansvar og formulere nye alternativer.Udarbejdelse af standardomkostningskontrol
Skolefagkode: 40045
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 216,00 kr.
Pris for ledige: 1107,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1107,00 kr.

Målgruppe
Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

Formål:
På kurset er der fokus på sammenhængen mellem standardforbrug og realiseret forbrug, samt hvordan man lokaliserer årsagen til afvigelser. Dertil kommer placering af ansvaret for afvigelsen og rapporteringer til de ansvarlige.

Indhold:
Med udgangspunkt i forkalkulationer kan deltageren udarbejde afvigelsesrapport for standardomkostninger og standardforbrug i såvel handels- som produktionsvirksomheder. Deltageren kan rapportere afvigelser med placering af ansvar.

MS Dynamics C5 er programmet, der arbejdes med på kurset, som foregår i åbent værksted i perioden 1/2 - 3/6-2016, og kan fås på valgfrie ugedage. Der er dog lukket i ugerne 7, 12, 13, 14 og 15. Adgangsbetingelser: Kendskab til IT på et helt grundlæggende niveau.
[/b]

Undervisningsadresse

Rybners Kursuscenter, Svendsgade 19-21, 6700 Esbjerg

Send til en kollega

0.279