Regneark videregående

I alt DKK 552 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Esbjerg Kommune
Periode(r)
Løbende optagelse

Anvendelse af store datamængder i regneark
Skolefagkode: 40748
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 184,00 kr.
Pris for ledige: 668,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 668,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.

Formål:
Efter kurset kan deltageren opbygge regnearksmodeller, anvende egne formler, indbyggede funktioner og grafiske faciliteter, effektivisere og automatisere ofte forekommende arbejdsopgaver.

Indhold:
Deltageren kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren kan foretage en hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre fx anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren kan på baggrund af store regneark, udtrække oplysninger til viderebearbejdning, fx taksberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.Design og automatisering af regneark
Skolefagkode: 44346
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 368,00 kr.
Pris for ledige: 1345,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1345,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Indhold:
Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.
MS Excel er programmet, der arbejdes med på kurset, som foregår i åbent værksted i perioden 25/1 - 10/6, og kan fås på valgfrie ugedage. Der er dog lukket i ugerne 7, 12 og 13. Adgangsbetingelser: Du har bestået kurset "Regneark Grundlæggende" eller har tilsvarende kvalifikationer.

MS Excel er programmet, der arbejdes med på kurset, som foregår i åbent værksted i perioden 25/1 - 10/6- 2016, og kan fås på valgfrie ugedage. Der er dog lukket i ugerne 7, 12 og 13. Adgangsbetingelser: Du har bestået kurset "Regneark Grundlæggende" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Undervisningsadresse

Rybners Kursuscenter, Svendsgade 19-21, 6700 Esbjerg

Send til en kollega

0.291