23948sdkhjf

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
9. marts 2021

9. marts 2021

6. kursusdage i efteråret 2021 fra kl. 9.00-16.00.

  Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er målrettet dig, der som embedsmand i stat, region eller kommune arbejder med offentlige retssager i praksis.

 

Bliv rustet til retssagsførelse i praksis

Embedsmænd vil i stigende grad få mulighed for at repræsentere statslige myndigheder ved domstolene. Tendensen er allerede, at offentlige myndigheder helt eller delvist hjemtager opgaver, som før har været løst ved private advokater.

I praksis betyder det, at du som embedsmand kan repræsentere det offentlige ved civile retssager, enten alene som rettergangsfuldmægtig eller i et styrket samarbejde med private advokater.

Det stiller nye krav - blandt andet i form af større fortrolighed med retssagsbehandling på vegne af den offentlige myndighed.

Kurset Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd giver dig de faglige kompetencer, du får brug for, sammen med en grundig indføring i hele civilprocessens regelsæt.

 

Hvad opnår du på kurset?

Du bliver som embedsmand i stand til at kvalificere samarbejdet og processen omkring retssager på det offentliges vegne, og du bliver certificeret til at behandle retssager på vegne af myndigheder. 

Konkret får du

 • viden og kompetencer til at styre og organisere det offentliges rolle i civilprocessen
 • styrket dine kompetencer til at optimere samarbejdet mellem den offentlige myndighed og private advokater
 • en fortrolighed med retssagsbehandling i praksis
 • værktøjer til at håndtere udfordringerne i krydsfeltet mellem forvaltningsret og civilproces. 

Se kursets fagbeskrivelse 

 

Ét kursus - to temaer

Programmet er opdelt i to overordnede temaer, der tilsammen giver dig et 360 graders syn på civil retssagsførelse og det offentliges rolle som part i retssager. Du skal følge både del 1 og 2 for at gennemføre kurset.

Program

Del 1: Civil retssagsførelse i praksis

Dag 1: Introduktion til retssagsbehandling

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Forløbet af en civil retssag
 • Gennemgang af retssagens enkelte faser
 • Beslutningen om sagsanlæg i sager om myndighedsudøvelse
 • Forligsforhandlinger mod det offentlig
 • Forberedelsen af en retssag
 • Bevisførelse
 • Hovedforhandlingen
  Dag 2: Procesrettens grundprincipper

Vi vil denne dag beskæftige os med de i praksis vigtigste procesregler med særligt henblik på offentligretlig retssagsbehandling.

Dag 3: De formelle rammer for procesførelsen

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Reglerne for repræsentation og rettergangsfuldmægtige
 • Procesfuldmagten
 • Forholdet mellem advokat og klient.

Del 2: Det offentliges rolle i civilprocessen

Dag 4: Organiseringen af det offentliges retssagsførelse

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende: 

 • Udbud af advokatydelser
 • Kammeradvokatordningen og kommunale repræsentationsordninger
 • Procesregler om samarbejdet mellem advokat og myndighed
 • Det offentlige som selvmøder
  Dag 5: Særlige regler af betydning for det offentliges retssagsførelse

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:  

 • Domstolsprøvelse i praksis
 • Reglerne for rette sagsøgte
 • Bevisførelse i offentligretlige sager
 • Sagsomkostninger
 • Vejledningspligt

 

Dag 6: Forvaltningsrettens betydning for procesførelsen

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Forskellen på administrativ sagsbehandling og retssagsførelse
 • Vejledningspligten overfor borgeren i sager om myndighedsudøvelse
 • Håndtering af forvaltningsretlige sager mens retssager verserer
 • Persondataretlige problemer relateret til selve retssagsførelsen.

   

Kursus på masterniveau

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd er et kursus på masterniveau, der svarer til 10 ECTS-point efter en bestået eksamen.

Fordele ved kurser på masterniveau:

 • Du får præcist de værktøjer og teorier, du måtte have brug for i dit arbejde
 • Du får rig mulighed for at udveksle erfaringer samt netværke med ligesindede fagfolk
 • Du får mulighed for at søge om at få merit for kurset, hvis du senere vil påbegynde en uddannelse. Så er du allerede godt i gang.
 • Et godt alternativ til et længere studieforløb

 

Vælg mellem online eller fysisk undervisning

SDU tilbyder, at kurset kan læses som fjernstudie. Det betyder, at du kan følge undervisningen, selvom du er geografisk placeret andre steder end i Odense.
Fjernstudiet er for alle, men muligheden henvender sig især til ansøgere, som ikke har mulighed for at være fysisk tilstede på SDU Odense.

 

Adgangskrav, ansøgning og merit

For at blive optaget på kurset, skal du have en bachelor-, diplom-, professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende samt to års relevant erhvervserfaring, efter at den adgangsgivende uddannelse er gennemført. 

For at søge om optagelse, skal du udfylde det elektroniske skema, som du finder øverst i højre hjørne af siden (TILMELD).
Hav følgende dokumentation klar inden tilmelding:  CV + Eksamensbevis

Kurset svarer i omfang til 10 ECTS og afsluttes med eksamen. Hvis du består eksamen, har du mulighed for at søge om at få merit for kurset på en anden uddannelse. Det er til enhver tid studienævnet på den pågældende uddannelse, der vurderer, om der kan gives merit for kurset og med hvor mange ECTS-point. 

Forbehold

Universitetet tager forbehold for uforudsete hændelser  og forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

 

Hør Frederik Waages forklaring af, hvad retssagsførelse for embedsmænd er, og hvorfor det er vigtigt for de offentlige myndigheder er kunne herunder.Send til en kollega

0.172