23948sdkhjf

Afgangsprojekt - projektledelse (fleksibel)

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
21. august 2019

17. januar 2020
Dit udbytte

Afgangsprojektet på 15 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Uddannelseselementerne i en diplomuddannelse gennemført som fleksibelt forløb samt afgangsprojektet, skal tilsammen have et omfang svarende til 60 ECTS-point, hvoraf 1) mindst 30 ECTS-point skal være opnået ved fordybelse i et hovedemne, og 2) mindst 12 ECTS-point skal være opnået ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet.

Niveau, rækkefølge og sammensætning af de enkelte uddannelseselementer skal sammen med det afsluttende afgangsprojekt sikre en klar faglig profil og et kompetenceniveau svarende til diplomniveau. Dette sikres ved udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan som hovedemnet afspejler.

Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Afgangsprojektet gennemføres ved den uddannelsesinstitution, der har udarbejdet uddannelsesplanen. Det kan gennemføres på heltid eller deltid. Uddannelsesinstitutionen udpeger en vejleder for den studerende i relation til afgangsprojektet.

Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer med vægt på hovedemnet. Prøvebestemmelserne til afgangsprojektet følger de gældende bestemmelser på den diplomuddannelse som hovedemnet kommer nærmest. I tvivlstilfælde fastsætter uddannelsesinstitutionen bestemmelserne. Emnet for afgangsprojektet skal ligge inden for uddannelsens hovedemne, jf. den personlige uddannelsesplan og skal godkendes af uddannelsesinstitutionen inden projektets påbegyndelse.

Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation. Prøven er individuel og varer 60 minutter inklusive vurderingen og meddelelse af resultatet. Der er ikke forberedelsestid. Ved bedømmelsen af afgangsprojektet deltager vejlederen og en censor, der er beskikket af Undervisningsministeriet.

Der gives karakter efter gældende karakterskala.

Læs hele beskrivelsen

Modulet henvender sig til personer, som allerede har afsluttet uddannelsens faglige moduler.

Studerende på afgangsprojektet inviteres til et introducerende møde og tildeles en vejleder. Derefter arbejder den studerende selvstændigt med det valgte emne og kan opsøge vejledning undervejs.

Adgang til en diplomuddannelse gennemført som fleksibelt forløb, er betinget af, at ansøgeren, inden der udarbejdes en personlig uddannelsesplan (se nedenfor)

  • har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og en kort videregående uddannelse
  • en VVU gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb
  • eller et særligt indgangsforløb til diplomuddannelsen.

Uddannelsesinstitutionen kan indenfor disse adgangsbetingelser, stille krav om, hvilke fag, herunder fagniveau, der skal indgå i en adgangsgivende uddannelse.

Undervisningsadresse

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Send til en kollega

0.276