23948sdkhjf

Strategisk ledelse

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
31. januar 2020

3. april 2020
Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, er du i stand til at udvikle din ledelsesopgave strategisk og begrunde strategiske handlemuligheder i din ledelsespraksis.

Du bliver bedre til at:

 • Begrunde og udvælge relevante teorier og modeller om strategisk ledelse med henblik på analyse af organisatorisk kapabilitet
 • Indsamle og analysere empiri om ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv
 • Omsætte viden og færdigheder til strategisk ledelse og handling i praksis
 • Identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk forandring og udvikling i din organisation og virksomhed
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Modulet er baseret på relevant viden og tendenser inden for feltet og inddrager løbende nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Det betyder i praksis, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at arbejde effektivt med strategisk ledelse. Du skærper din viden og praksis ved at arbejde såvel teoretisk som praksisorienteret.

Du arbejder med:

 • Udvikling af din strategiske ledelsesopgave og dine strategiske handlemuligheder i praksis
 • Teoretiske tilgange, begreber og metoder ift. strategisk ledelse
 • Analyse af organisatorisk kapabilitet
 • Vurdering af ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv
 • Identifikation af behov for kompetenceudvikling ift. strategisk forandring og udvikling
Læs hele beskrivelsen

Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til din strategiske ledelsesopgave.

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Ledelse skal du have:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.3