23948sdkhjf

Ulighed i sundhed

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
11. april 2019

11. april 2019
Kom og hør om

Danmark er kendt for at ligge i top med hensyn til økonomisk lighed og lige adgang til uddannelse. Desuden har vi fri og lige adgang til behandling, når vi bliver syge. Alligevel har vi en stor social ulighed i sundhed sammenlignet med de øvrige nordiske lande. En væsentlig årsag er, at nogle borgere med lav social position har sværere ved at leve sundt samt svært ved at passe deres daglige behandling, når de bliver syge. Det er dyrt for samfundet og for den enkelte kommune. Hvert år koster ulighed i sundhed mange ressourcer i form af behandling samt omsorgs- og plejeydelser.

Denne konference giver dig den nyeste viden omkring hvordan du kan styrke og målrette den forebyggende indsats så social ulighed i sundhed kan mindskes. Du vil gå hjem med metoder som gør at du bedre kan identificere sårbare borgere samt nye ideer til forebyggende indsatser.

Læs hele beskrivelsen Program

08.30-09.00
Kaffe og registrering

09.00-09.40
Indledning/åbning - Social ulighed i sundhed. Hvad er determinanterne, og hvilken rolle spiller de nære sundhedstilbud?
v. Merete Osler, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Den sociale ulighed i sundhed giver sig udslag i øget sygelighed og dødelighed blandt fx kortuddannede. Det bliver en udfordring, som er synlig for og udfordrer sundhedsvæsnet.

09.40-10.20
Sundhedsprofilen 2018 som kilde til viden om social ulighed og ældres sundhed til tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg
v. Rasmus Baagland, Chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen

10.20-10.40
Pause

10.40-11.30
Etniske grupper - Forebyggelse og sundhedsfremme for ældre med etnisk minoritets baggrund
v. Dorthe Nielsen, Sygeplejerske, Docent, Syddansk Universitet

11.30-12.15
Alkohol - Hvilken rolle spiller vores alkoholkultur for ulighed i sundhed - og hvor og hvordan sætter vi ind i forhold til ældre med høj forbrug?
v. Christina Kudsk, Sygeplejerske, Antropolog, Alkoholkonsulent, Folkesundhed Aarhus

12.15-13.15
Frokost

13.15-14.00
Workshop 1. runde

14.00-14.20
Kaffepause

14.20-15.05
Workshop 2. runde

15.10-15.45
Multisygdom – hvordan udfordrer det den ældre borger og arbejdet med de forebyggende hjemmebesøg?
v. Lucette Meillier, Seniorforsker, ph.d., Sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

15.45-16.00
Afslutning og tak for i dag
v. Michael Smærup, Fysioterapeut, Lektor, ph.d., VIA University College

Workshops
A
Ensomhed betegnes undertiden som lige så skadeligt som rygning, men man har været mere optaget af at kortlægge og afhjælpe ensomhed end af at undersøge, hvad ensomhed faktisk er, og om al ensomhed kan og skal afhjælpes. Oplægget tager udgangspunkt i en interviewundersøgelse med 39 enlige, ældre mænd.
v. Kristian Park Frausing, Lektor, ph.d. studerende, VIA University College

B
Livsfortællinger skal afhjælpe ensomhed hos ældre i Odense. Et projekt af Forebyggelseskonsulenterne.
v. Ida Elisabeth Jespersen og Helle Rask, Forebyggelseskonsulenter, Odense Kommune

C
Forebyggelse blandt ældre i et socialt udfordret boligområde. Et projekt af Forebyggelseskonsulenterne.
v. Dorte Grosen, Sygeplejerske, Leder af Forebyggelse i Aarhus Kommune

D
Hvordan forebygger vi genindlæggelser hos de svageste ældre? Projekt 'Kom godt hjem' arbejder på at skabe en tryg og sikker sektorovergang, når de ældre udskrives fra hospitalet via forskellige 3 indsatser.
v. Natasja Møller Steffensen, Antropolog, Projektleder i Vestklyngen (Hospitalsenheden Vest og kommunerne: Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer og Lemvig)

Læs hele beskrivelsen

Konferencen er særlig relevant for ledere og forebyggelseskonsulenter samt medarbejdere, der foretager de kommunale forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere.

Merete Osler, Institut for Folkesundhedsvidenskab. Rasmus Baagland, Sundhedsstyrelsen. Dorthe Nielsen, Syddansk Universitet. Christina Kudsk, Folkesundhed Aarhus. Lucette Meillier, Aarhus Universitet. Michael Smærup, VIA University College.

Undervisningsadresse

VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.361