23948sdkhjf

CECE – Certified Expert in CE Marking

I alt DKK 9.250 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Hvidovre Kommune
Periode(r)
21. maj 2019

22. maj 2019

Målsætning

Gennem CECE – ”Certified Expert in CE Marking” opnår du den højest mulige kvalifikation inden for CE-mærkning.

På seminaret får du en detaljeret gennemgang af hele CE-mærkningsprocessen. Seminaret guider deltagerne vha. billeder og animationer gennem CE-mærkningsprocessen fra risikovurdering til anbringelse af CE-mærkepladen. Derudover gennemgås forskelle i fremgangsmåde for delmaskiner og komplette maskiner samt samlinger/ændringer af maskiner. Maskindirektivet 2006/42/EF danner grundlaget for alle betragtninger.

Hele kvalifikationen til CECE er certificeret af TÜV NORD. Deltagere, der har bestået prøven, får tildelt et globalt anerkendt TÜV NORD-certifikat og retten til at bruge titlen CECE – ”Certified Expert in CE Marking”.

Indhold

Det lovmæssige grundlag for maskinsikkerhed i Europa

 • CE-mærkningsdirektiver
 • De 6 trin til CE-mærkning
 • Roller og ansvar - importører/distributører, driftsansvarlige, producenter og repræsentanter

Lovmæssige rammebetingelser

 • Maskindirektivet – i detaljer: Struktur, omfang, undtagelser
 • Andre relevante direktiver, f.eks. EMC- eller ATEX-direktivet

Definition af kravene

 • Fastlæggelse af relevante sikkerhedskrav
 • Anvendelse af standarder, tekniske specifikationer, direktiver, risikovurdering osv.

Fremgangsmåde ved overensstemmelsesvurdering

 • Moduler for procedure vedr. overensstemmelsesvurdering
 • Anvendelse af bemyndigede organer

Verificering af overensstemmelse

 • Designfasen
 • Fremstillingsfasen
 • Testfasen

Teknisk dokumentation

 • Krav til og samling af det tekniske dossier
 • Overensstemmelses- og inkorporeringserklæring
 • Placering og indretning af CE-mærkepladen

Øvrige betragtninger

 • CE-mærkning af en samling af maskiner
 • Fremgangsmåde ved væsentlige ændringer på en maskine
 • Repræsentant: Krav, udpegelse og ansvar
 • Praktiske øvelser og/eller diskussionsforum som afslutning på hvert modul

Målgruppe

Dette seminar henvender sig især til maskinproducenter, maskinimportører og maskinintegratorer med særligt ansvar for CE-mærkning af maskiner. Derudover henvender seminaret sig til personer, som i deres daglige arbejde er ansvarlige for maskinsikkerheden, herunder bl.a.:

 • Maskinkonstruktører
 • Projektledere
 • Planlæggere
 • Systemintegratorer
 • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
 • Alle personer, som er involveret i CE-mærkningsprocessen

Forudsætninger for deltagelse i seminaret

Deltagelse i et af følgende seminarer:

 • ”Grundlæggende CE-mærkning”
 • ”Maskinsikkerhedsekspert”
 • ”Maskindirektivet i sammenhæng med CE-mærkning”
 • Andre relevante CE-mærkningsseminarer
 • Bestået prøve til CMSE® Certified Machinery Safety Expert

Alternativt kan også mange års erfaring med CE-mærkning være adgangsgivende. Er du ikke sikker på, om din nuværende kvalifikation opfylder det krævede niveau? Henvend dig venligst til os. Vi giver dig en individuel rådgivning og viser dig mulige alternativer for at opfylde forudsætningerne for at deltage i CECE seminaret.

Seminaret henvender sig specielt til personer, som er direkte eller indirekte ansvarlige for CE-processer. Prøven, som består af multiple-choice-spørgsmål, finder sted på seminarets anden dag. Deltagere, der har bestået prøven, får tildelt det internationalt anerkendte TÜV-NORD-certifikat og titlen ”CECE – Certified Expert in CE Marking”. Certifikatet er gyldigt i fire år og kan fornyes ved at deltage i en recertificering med henblik på at få forlænget certificeringen med yderligere fire år.

Bemærk, at seminaret såvel som prøven vil foregå på engelsk.

Dine fordele

 • Omfattende viden om processen for overensstemmelsesvurdering i henhold til Maskindirektivet, til og med anbringelse af CE-mærkepladen
 • Drag fordel af vore eksperters erfaring. Efter seminaret kan du takket være de detaljerede eksempler på anvendelse og gennem deltagelse i de praktiske workshops omsætte den herigennem opnåede viden direkte i praksis
 • Opnå den højest mulige kvalifikation inden for CE-mærkning på blot to dage

Undervisningsadresse

Efter aftale

Send til en kollega

0.218