23948sdkhjf

Stena Recycling og Vestforbrænding vil hive mere plast ud af affaldet

Stena Recycling og Vestforbrænding har netop indgået aftale om i fællesskab at udvikle nye, effektive metoder til at sortere den plast fra, som i dag indgår i forbrænding.

Målet er øgede mængder til genanvendelse og genbrug samt at medvirke til at efterleve regeringens klimamål og reduktion af CO2.

Alene i Danmark forbrændes 370.000 tons plastikaffald om året, som kommer fra både private husholdninger og fra erhvervslivet. Hvis disse mængder ikke reduceres, vil forbrændingsanlæggene i 2030 stå for udledning af 1,5 millioner tons CO2 svarende til 3,6 procent af den samlede danske udledning.

Samarbejdet mellem Stena Recycling og Vestforbrænding indgår i begge virksomheders strategier, hvor øget samarbejde mellem private og offentlige virksomheder har høj prioritet.

Det er ikke første gang, Stena Recycling og Vestforbrænding indgår et udviklingssamarbejde på klima- og miljøområdet. Således er det såkaldte HaloSep-forsøgsanlæg, som skal omdanne flyveaske til genanvendelige materialer, allerede sat i drift på Vestforbrænding i tæt samarbejde med Stena Recycling.

- Med dette nye tiltag styrker vi samarbejdet, samtidig med at begge virksomheder fortsat og aktivt medvirker til opnåelse af klimamålene, fremmer cirkulær økonomi og optimerer affaldsbehandlingen med mere plastik til genanvendelse. Det er samtidig en af både vores og Stena Recyclings måder at arbejde metodisk hen imod at blive så klimavenlige som muligt og samtidig udlede mindst mulig CO2 og anden klimabelastning til vores omverden, fortæller direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel, som forventer, at der vil blive tale om betydelige mængder fra både private husholdninger og erhverv, som vil blive taget ud af Vestforbrændings ovne.

I aftalen mellem virksomhederne hedder det blandt andet, at der skal opbygges et anlæg til forsortering af affaldet hos Stena Recycling. Det forventes, at samarbejdet vil vare op til tre år, og at det ophører, når anlægget kan sættes i drift med status som kommercielt.

Investeringen i projektet forventes at løbe op i et tocifret millionbeløb.

- Det er præcist udviklingssamarbejder som dette, som viser værdien af dialogen mellem private og offentlige virksomheder, når vi skal bidrage til at opnå større samfundsmæssige mål som eksempelvis klima og miljø. Og så peger dette direkte ind i Vestforbrændings nye strategi, hvor vi har fokus på at blive langt mere klimaneutrale og bevidste om vores medansvar for et bedre klima, siger Steen Neuchs.

Øget plastgenanvendelse er et prioriteret område for Stena Recycling, som blandt andet har resulteret i en større investering i et plastsorteringsanlæg i Halmstad i Sverige, hvor sorteret plast leveres tilbage til producenter som en ny råvare. Hertil kommer erfaring med plastgenanvendelse fra en række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.156