23948sdkhjf

Rapport: Behov for flere og større testpladser til fremtidens vindmøller

Danmark er kendt for at være et foregangsland, når det gælder produktion og udvikling inden for vindenergi. Og med udvidelserne af testcentrene i Østerild i Thy og Høvsøre ved Lemvig i 2018 blev Danmarks position inden for test af vindmøller yderligere styrket.

Ny rapport fra vindsektorens forskningspartnerskab Megavind viser imidlertid, at det kræver en yderligere udbygning af testkapaciteten, hvis den danske vindsektor fortsat skal have den internationale førertrøje, når det gælder udvikling af fremtidens vindmøller.

- Danmark er det land, som vindmøllefabrikanter i hele verden er orienteret mod, når det gælder udvikling af vindmøller. Hver gang, der gøres nye landvindinger i vindteknologi, er det stort set altid med udgangspunkt i Danmark. Det skal vi værne om, fordi vi er langt fra færdige med at udvikle fremtidens teknologi til at løse klimakrisen. Samtidig vil en yderligere udbygning af testkapaciteten udgøre en unik vækstmulighed for dansk økonomi og beskæftigelse. Den danske vindsektor har gang på gang bevist, at det kan betale sig at satse på det store vækstpotentiale i vindenergi, siger Jan Hylleberg, administrerende direktør i Wind Denmark i en nyhed på organisationens hjemmeside.

- Ifølge Megavind er der et behov for at etablere flere og større testpladser, hvis vi skal følge med udviklingen i teknologien. Tiden er derfor kommet til, at vi igangsætter processen om at sikre de nødvendige testpladser, som vindsektoren har brug for. Ellers risikerer vi at tabe terræn i den stigende internationale konkurrence, og derfor vil vi nu indlede arbejdet med regeringen og embedsværket, siger Jan Hylleberg.

400 meter høje vindmøller

Rapporten fra Megavind konkluderer, at de nuværende rammer på de nationale testcentre i Østerild og Høvsøre ikke dækker vindsektorens fremtidige behov.

Megavind påviser et behov for i alt 20 testpladser mod de nuværende 16 samtidig med, at der fremover skal være plads til test af op til 400 meter høje vindmøller.

Dermed kræves det, at Danmark udvider antallet af testpladser, hvilket kan lede til behov for opførelsen af et nyt testcenter.   

- Danmark har i øjeblikket i alt 16 testpladser. For at holde danske testfaciliteter relevante både for danske og internationale investorer, kræver det, at vi kigger de nuværende danske testfaciliteter efter i sømmene. Med vindmøllefabrikanternes stigende højdekrav og en i forvejen stor efterspørgsel efter flere testpladser, er der også behov for flere pladser i fremtiden, siger Jan Hylleberg, og tilføjer: 

- I Wind Denmark råder vi regeringen til, at de følger Megavinds anbefalinger og sørger for, at Danmark som minimum har i alt 20 testpladser på landsplan fremadrettet.  

Ifølge Wind Denmarks administrerende direktør bør to testpladser nedlægges i Høvsøre for at gøre resten af testcentret mere tidssvarende, da de ikke lever op til de behov, som vindmølleproducenterne har til vindmølletest. Det betyder, der samlet bliver behov for seks nye testpladser, hvis Danmark skal følge Megavinds anbefaling om en minimumskapacitet på 20 testpladser. 

Større vindmøller gavner dansk innovationsevne

Derfor er et nyt testcenter et oplagt tiltag, der hæver det samlede antal testpladser på landsplan og samtidig vil være til stor gavn den danske innovationsevne, lyder anbefalingen fra Megavind.

- Et potentielt nyt testcenter betyder i princippet, at der ikke kommer til at være mange flere testmøller i det danske landskab. Derimod vil en et nyt testcenter få en positiv effekt på hele samfundsøkonomien, fordi det både fremmer beskæftigelse, omsætning og eksport. Hertil ved vi, at testvindmøllerne i Østerild besøges af omkring 50.000 turister årligt, og at det dermed understøtter turismen i lokalområdet, siger Jan Hylleberg.

Han understreger også, at der er erfaringer, der kan trækkes på fra tidligere, hvis Danmark vælger at etablere et nyt testcenter et sted i Danmark:

- Danmark er et af de lande i verden, der har de bedste vindforhold til at teste vindmøller, ligesom vores eksisterende testcentre er velfungerende. Alligevel kan vi ikke stille testmøllerne hvor som helst. Der skal både være transportmuligheder og vindforhold, som er ideelle for test og sikring af, at man ikke påvirker miljøet og omgivelserne unødigt. Heldigvis har vi gode erfaringer fra Høvsøre og Østerild i forhold til, hvad et testcenter kræver af infrastruktur, lovgivning og organisering, siger Jan Hylleberg.  

De nationale testcentre administreres under Indenrigs- og Boligministeriets ressortområde, og Høvsøre og Østerild er planlagt via en anlægslov. Udpegelsen af et område er således underlagt ministeriet og ikke den kommune, der på sigt skal huse et nyt testcenter for vindmøller. Et eventuelt nyt testcenter skal overholde gældende støjregler og krav til miljøundersøgelser ligesom alle andre vindmølleprojekter.  

Fakta om Megavind og rapporten

Megavind er en strategiske forskningsplatform for forskning -og udvikling (F&U) af vindenergi. Megavind samler vindmøllebranchens F&U aktører på tværs i værdikæden (for eksempel tekniske universiteter, GTS-institutter, testcentre, leverandørkæden, OEM’er samt ejere og udviklere). Megavinds formål er at fastholde og udvikle Danmark som globalt samlingspunkt for vind og verdens førende virksomheder og forskningsinstitutter inden for vindenergi.

Nedenfor er nogle af de vigtigste anbefalinger i Megavinds rapport: "Test methods and facilities for wind energy".

  • Mindst 20 testpladser til test af de største vindmøller i et veldefineret vindområde og med en højdebegrænsning på op til 400 meter.
  • Danmark skal altid have testkapacitet til rådighed til at teste de største prototypevinger med testmetoder, der er udviklet, standardiseret og certificeret.
  • Naceller: Behov for en 33 kV, 66 kV eller endnu højere spændingsnetemulator til at teste elnettet, generator, konverter, transformer, styring med mere.
  • Behov for faciliteter til test og demonstration af nye vindmøllekoncepter i off-grid-løsninger. Dette kan testes i forbindelse med med testcentrene
  • Mere fokus på uddannelsen inden for måling, test og verifikation af vindmøller på universiteter og ingeniørskoler.

Kilde: Wind Denmark / Mega Watt

Kilde: Wind Denmark

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

1.802