23948sdkhjf

National Cirkulær Økonomi HUB officielt skudt i gang

| Medlemsnyhed | Indrykket af Dansk Materiale Netværk

Danske aktører er enige om, at der skal tænkes på tværs af både sektorer, fagområder og værdikæder, hvis cirkulær økonomi skal lykkes i Danmark.

Dansk Materiale Netværk bidrog i samarbejde med en række øvrige innovationsnetværk til, at der den 25. oktober 2017 samledes næsten 100 aktører fra hele landet for at lancere den nye nationale HUB for cirkulær økonomi.

På dagen satte en række indlæg fra både Regeringens Advisory Board, innovations­net­værk og en lang række danske virksomheder debatten i gang. Målet med dagen var at udbrede kendskabet til den nye CØ HUB generelt samt mere specifikt at sikre en natio­nal koordinering i relation til regeringens kom­mende udspil om cirkulær økonomi. På da­gen kunne man allerede nu identificere en række vigtige temaer, som synes gennem­gå­en­de på tværs af sektorer, herunder bl.a. økonomi, design, produkt­sik­ker­hed og ram­me­betingelser.

I løbet af dagen var der spændende debatter, hvor den danske plastindustri var stærkt repræsenteret ved Thomas Drustrup fra brancheorganisationen Plastindustrien, Gitte Buk Larsen, Forretningsudvikling & markering chef hos Aage Vestergaard Larsen og Michael Bayer Thomsen, CEO hos Letbæk Plast A/S. 

Der blev debatteret livligt, men der var bred enighed blandt repræsentanterne fra den dan­ske plastindustri om, at det allerede hos dem og i deres virksomheder er helt na­tur­ligt at arbejde med genanvendelse af plast og cirkulære forretnings­modeller, men at man samtidig arbejder på at blive bedre og finde nye løsninger. Der blev givet eksem­pler på konkrete tiltag, så som deltagelse i Horizon2020 projektet FORCE, som omhand­ler genanvendelse af blød husholdningsplast.

Sidst men ikke mindst opfordrede Thomas Drustrup til, at Folketinget vedtager en poli­tisk aftale, der giver private aktører endnu bedre adgang til affaldsmarkedet for at få sat øget skub i ud­vik­lingen af ny teknologi og graden af genanvendelse indenfor plast­området.

Denne opfordring bakkes op af Dansk Materiale Netværk, som allerede har iværksat en række konkre­te projekter for at få graden af genanvendelse af plast øget samt kigger på danske virksomheders muligheder for at indgå i internationale projekter omhandlende øget genanvendelse af plast.

Kom og hør mere om disse initiativer den 22. november 2017, hvor Dorte Walzl Bælum, Netværksdirektør for Dansk Materiale Netværk holder indlægget: Dansk Materiale Net­værk giver indblik i konkrete CØ aktiviteter relateret til plast og cirkulær økonomi, på konference, som afholdes hos Dakofa i København.

Baggrund Den nye CØ HUB er et toårigt forsknings- og innovationsprojekt, hvor en række innova­tions­net­værk er gået sammen for i fællesskab at koordinere og generere en tværgående udvikling og viden inden for cirkulær øko­nomi i Danmark.

I den nye CØ HUB deltager: Dansk Materiale Net­værk, Food Network, Inbiom, InnoBYG, Inno-MT samt Lifestyle & Design Cluster. Ydermere ind­går Tek­no­logisk Institut, DHI og DAKOFA i projektets sty­re­grup­pe.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Dansk Materiale Netværk

Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg
Danmark
Dansk Materiale Netværk

Billeder & videoer

CØ Image 3a

Send til en kollega

0.137