Smarte sensorer giver højere produktivitet: HI-marks "3-stjernet verdensnyhed"

| Medlemsnyhed | Indrykket af SICK A/S

SICK integrerer programmerbare funktioner i smart-sensorerne, der gør produktionen mere fleksibel, mere robust med korte omstillingstider og højere driftsstabilitet som resultat.

Der bliver stillet stadig højere krav til produktionslinjers fleksibilitet og effektivitet. Der stilles krav til individuelle emballagetyper, bedre selvdiagnoser for optimering af maskinens kapacitet og oppetid. Forbrugernes ønsker til individuelle produkter smitter af på produktionslinjerne, som hurtigt skal kunne omstilles til nye typer produkter og individuelle etiketter – gerne med meget præcise informationer om selve produkterne. Produkternes mangfoldighed og format, med forskellige farver, størrelser, overflader skal håndteres af maskinens sanseorganer, som er sensorer er forskellig art.


Kommunikation via I/O-Link
Den globale kommunikationsstandard I/O-Link benyttes til at kommunikere med smartsensorerne. Dette kan gøres direkte fra PLC’en, således at det ikke bare er muligt at overvåge og diagnosticere sensorerne for bedst mulig driftsovervågning - nu er det er også muligt at ændre sensorens indstillinger for at opnå den optimale driftsfunktion for hvert enkelt produkt eller for optimering af sensorens ydeevne ved ændringer i produktionsbetingelserne.

Sensorintelligens er efterspurgt, og sensorer vil i de kommende år spille en afgørende rolle i automatiseringen af maskiner og disses fleksibilitet. Ændringer i sensorernes parametre kan nu ske uden manuelle afbrydelser. Ved produktskift foregår ændringerne automatisk, lynhurtigt og fuldt reproducerbart. Afhængigt af produktionsprocessen modtager sensoren de optimale parametre for applikationen, som f.eks. scanningsområde, hysterese, grænseværdier m.m.

Smart Sensor Solutions
Sick benytter I/O-Link til at drive smart-sensorerne (konceptet hedder Smart Sensor Solutions) og kan derved tilbyde de fordele, der er forbundet med intelligent sensorik. Smartsensorerne er i stand til at overtage visse automationsfunktioner, således at selve logikken er flyttet til sensoren i stedet for en central styring. Smart-sensorerne kan f.eks. tælle proceshændelser, måle tider eller hastigheder på processen, som efterfølgende kan leveres til styringen – enten i form af absolutte værdier eller hvor sensoren selv evaluerer og videresender tilsvarende binære informationer.

Fordele ved smartsensorer
Sensorerne registrerer og behandler værdier og tilstande og gør dem tilgængelige for styringen. De kan sortere, detektere, positionere eller identificere. De sikrer og kontrollerer og stiller pålidelig selvdiagnose.
Dette muliggør en optimeret vedligeholdelsesplan, hvor det bedre kan forudses, hvornår maskinen skal serviceres for at undgå driftsstop. Tekniske uheld kan findes og udbedres hurtigt og nemt. Ved at benytte sensorernes programmerbare funktioner kan der frigøres ressourcer fra styringen og kostbare tællekort kan spares væk – f.eks. ved højhastigheds tælleopgaver. I simplere applikationer kan styringen i nogle tilfælde helt undværes. Smartsensorerne kan desuden benyttes til at undertrykke falske signaler for at opnå en pålidelig og robust detektering. Sick vil implementere Smart Sensor Solutions i mange produkter i de kommende år.

Første typer vises på HI2015 og her er der specielt fokus på W4 fotocelle serien som har alle features implementeret.
Det vil være muligt at besøge SICKs stand E4170 og parametre sin egen sensor.

Medlemsnyhed

Indrykket af
SICK A/S

Bregnerød 133
3460 Birkerød
Danmark
SICK A/S

Kataloger m.v.

Send til en kollega

0.165