Ny metode til tjek af bly i maling - måling og resultater på stedet

| Medlemsnyhed | Indrykket af FORCE Technology

Få styr på blyindholdet i den maling, der afrenses og deponeres i forbindelse med bygningsrenovering. FORCE Technology tilbyder at analysere for blyindhold og afrapportere direkte på stedet.

I tidligere tider anvendtes forskellige blysalte som hvide fyldstoffer i maling. Disse blysalte kan forårsage både arbejdsmiljømæssige og miljømæssige risici, når der er behov for afrensning og deponering.

Ved afrensning af gammel maling fra overflader med ukendte malingstyper er der derfor behov for en kortlægning af malingens blyindhold for at kunne tage de nødvendige forholdsregler.

Behovet forekommer i forbindelse med afrensning af bemalede overflader ved husbyggeri, på skibe, tog m.m.

Bemalede overflader i byggerier som vægge og lofter vil i mange tilfælde forsat have de gamle malingslag som en del af den nuværende overfladebelægning. Indholdet af bly vil da være betragteligt, og der skal tages særlige forholdsregler ved deponering af den afskrabede maling.


Analyse af blyindhold direkte på stedet
FORCE Technology tilbyder ved hjælp af et håndholdt mobilt røntgenudstyr at analysere blyindholdet i malingen direkte på stedet. Analysen kan foregå inden afskrabning påbegyndes – eller på restmalingen inden deponering. Metoden kaldes røntgenfluorescens-analyseteknik og går i sin enkelthed ud på at bestråle malingen med røntgenstråler og derefter måle den derved opståede røntgenstråling fra bly i malingen.

Analysen gennemføres uden gener for omgivelserne. Overflademålingen vil være påvirket af, hvor mange gange overfladen er malet med blyholdig maling på samme måde, som hvis malingslagene skrabes af og sendes til laboratoriemåling, inden bedømmelse.

En røntgenfluorescens-analyse er en hurtig og kvalificeret måling, og resultatet gives på stedet. Dermed kan resultaterne danne grundlag for hurtig beslutning om den videre fremgangsmåde for afrensning eller deponering, og unødig forsinkelse undgås. For eksempel kan en tal- eller farvekode straks markeres på de undersøgte overflader, således at de nødvendige informationer er tilgængelige for håndværkere eller operatører.


Efterfølgende dokumentation
Målingen foregår typisk i ½ -1 minut, og resultater lagres på elektronisk medie og kan bagefter overføres og behandles, udskrives, sendes og arkiveres, således at fuld dokumentation af de foretagne målinger opnås, og kan videregives efter behov.


Teknikken bag
Røntgenfluorescensanalyse (XRF) har i årtier været anvendt til materialeanalyser. Teknikken åbner for samtidig måling af en række indholdstoffer i de undersøgte materialer og anvendes således både til sporstofanalyser som til materialekontrol.

I den anvendte røntgenpistol dannes røntgenstråling fra et røntgenrør med batterier som energikilde. Strålingen sendes mod prøven, hvor den skaber en fluorescensstråling, der er karakteristisk for de grundstoffer, som prøven indeholder. Ved at måle den skabte flourescensmåling, som kastes tilbage fra prøven, er man i stand til kvantitativt og kvalitativt at bestemme indhold af en række tilstedeværende grundstoffer i prøven.

Krav til arbejdsmiljø og eksternt miljø
Information herom kan findes på Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens hjemmeside.


Kontakt:
Specialist, civilingeniør Ole Petersen, FORCE Technology
Tlf.: +4543267499
E-mail: op@force.dk


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
FORCE Technology

Park Allé 345
2605 Brøndby
Danmark
FORCE  Technology

Billeder & videoer

NITO_1442

Send til en kollega

0.091