L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige

I alt DKK 108 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Esbjerg Kommune
Periode(r)

Skolefagkode: 48204
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 108,00 kr.
Pris for ledige: 862,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 862,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod sagkyndige personer med relevant uddannelse eller erfaring der skal udføre L-AUS arbejde og yde første hjælp i forbindelse med el-ulykker.Uddannelsen kan kun fungere som repetition for deltagere, der har gennemført et L-AUS-kursus for el-sagkyndige.

Formål:
Du kan udføre L-AUS arbejde på transformerstationer, luftledninger, jordkabler, i kabelskabe, tavleanlæg og elektriske installationer.Du kan udføre tilstrækkelig førstehjælp ved elektrisk stød og/eller forbrændinger.

Indhold:
Deltageren har indgående kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens indhold vedrørende arbejde på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer, baseret på European Standard, operation af electrical installations (EN 50110-1) i henhold til kravet om årlig instruktion. Deltageren har kendskab til kortslutningsudstyr og nedfiringsapparater og har en særlig forståelse for de faremomenter, der er ved at udføre L-AUS på forsyningsnettet. Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående kompetencer selvstændigt udføre L-AUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) på transformerstationer, luftledninger, jordkabler og i kabelskabe efter gældende love og regler med fokus på stærkstrømsbekendtgørelsens indhold herom, baseret på European Standard. Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde værktøj og udstyr beregnet til L-AUS arbejde. Deltageren kan selvstændigt udføre (L-AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse / spændingsførende tavleanlæg og elektriske installationer. Deltageren kan ligeledes vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde L-AUS-værktøjet korrekt. Deltagerne har endvidere kendskab til og tilstrækkelig træning i førstehjælp og kan på den baggrund yde førstehjælp ved elektrisk stød og/eller forbrændinger.

Undervisningsadresse

Rybners Kursuscenter, Sp. Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Send til en kollega

0.165