Måleteknik under produktionsforhold og i laboratorier

I alt DKK 9.500 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Hovedstaden > Hørsholm Kommune
Periode(r)

Brug af måleudstyr i hverdagen. Tolkning af tolerancer samt den tilhørende måling med geometriske håndmåleudstyr er som regel en nødvendig del af en produktionsvirksomheds kvalitetssystem.

Målet med dette kursus er at sætte deltagerne i stand til at foretage simple målinger, justeringer og kalibreringer af håndmåleudstyr, samt benytte forskellige typer af standard måleudstyr til almindeligt forekommende målinger. En yderligere målsætning er, at deltagerne kan tilpasse målemetoder og –måleinstruktioner til virksomhedens aktuelle behov.

Målgruppe
Medarbejdere i produktionsafdelinger, der skal verificere produkter og måle geometriske emner i forhold til fastlagte tolerancer.

Medarbejdere i kvalitetsstyrings- og procestekniske afdelinger, der har til opgave at forstå og tolke specifikationer eller tolerancer samt foretage målinger for godkendelse af produkter.

Udbytte
Kurset giver deltagerne et såvel teoretisk som praktisk kendskab til måling med og kalibrering af geometrisk håndmåleudstyr.

• Tolke alle typer af geometriske specifikationer, der kan forekomme på tegninger.
• Vurdere overensstemmelse mellem måle-resultater og specifikationer.
• Deltage i arbejdet omkring forbedring og tydeliggørelse af geometriske specifikationskrav på tegninger.
• Vurdere målemetoders egnethed i forhold til tegningskrav.
• Vurdere kravene til måleudstyr.
• Udføre simple kalibreringer af geometrisk måleudstyr.
• Tilpasse kalibreringsindsatsen efter virksomhedens behov.
• Medvirke ved udarbejdelse af måle- og kalibreringsinstruktioner.
• Deltage i vedligeholdelsen af virksomhedens måle- og kalibreringssystem.
• Vælge en egnet målemetode og måleudstyr til en given måling.
• Vurdere omgivelsernes indflydelse på målingerne.

Forudsætninger
Forudsætter kendskab til GPS.
Tilmeld dig kurset GPS (Geometriske Produkt Specifikationer) og få rabat, når du tager begge kurser.

Kurset kan oprettes efter behov (minimum 3 personer).
Kan også afholdes som internt virksomhedskursus. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Undervisningsadresse

Metrologic ApS
Håndværkersvinget 10
2970 HørsholmKontaktinformation
Metrologic ApS
Håndværkersvinget 10
2970 Hørsholm
Danmark

Christian Meinertz
Telefon: +45 40865526


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.18